Yazdır

T.C.
DENİZLİ
1. İCRA DAİRESİ
2019/4637 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda , Denizli ili Pamukkale İlçesi , Akdere Mahallesi, Akkaya Mevki , 2150 parselde kayıtlı , 14.400,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazdır.Taşınmaz Akdere Mahallesi hudutları içerisindedir.Taşınmaza Akdere - Gözler yolunun 5. kilometresinden doğuya doğru ayrılan 750 metrelik tarla -orman yolu ile ulaşılmaktadır.Anayolun 2 kilometresi asfalt , geri kalan kısmı stabilizedir.Araziye traktör ya da özel araçla ulaşım mümkün olup , yerleşim yerlerine uzak konumdadır. Parsel tarımsal amaçlı kullanılmakta olup , güneyde kalan 7400,00 m2lik kısmında 2 yaşında yarı bodur cins elma dikilidir. Geri kalan ve kuzeyde taraftaki 7.000,00 m2lik kısımda ise sıra üzerlerinde karışık olmak üzere 5 ila 10 yaşlarında ceviz-şeftali ve elma ağaçları dikilidir. Parselin bu kısmında yer alan ağaçlar için damla sulama sistemi ana ve yan borularının döşeli olduğu ve ağaçların bu sistemle sulanmakta olduğu anlaşılmıştır. Yöresel tarım alışkanlıklarına göre , sebzecilik ve meyvecilik yapılabilen sulu ürünlerin yetiştirilebildiği, tarla vasfında ancak meyve bahçesi olarak kullanılan az taşlı , sulu tarım arazisidir. Kadastral yola sınırı yoktur, ancak komşu tarlalar üzerinden fiili olarak kullanılan tarla yolu ile parsele kadar ulaşabilmek mümkündür. Ortalama % 7 eğimlidir.
Adresi : Akdere Mahallesi Akkaya Mevki 2150 ParselPamukkale / DENİZLİ
Yüzölçümü : 14.400 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Parsel imar sahası dışındadır.
Kıymeti : 151.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyanlar hanesinde "3402 Sayılı Yasanın 22. Maddesinin(a ) bendi uygalamasına tabidir." şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 09/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 03/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Pamukkale Belediyesi Mezat Salonu - Hatipoğlu Mah. Atatürk Cad. 1070 Sok. No:1 Kat:4 PAMUKKALE /Denizli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda , Denizli ili Pamukkale İlçesi , Akdere Mahallesi, Akkaya Mevki , 2183 parselde kayıtlı , 17.800,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazdır.Taşınmaz Akdere Mahallesi hudutları içerisindedir.Taşınmaza Akdere - Gözler yolunun 5. kilometresinden doğuya doğru ayrılan 1000 metrelik tarla -orman yolu ile ulaşılmaktadır.Anayolun 2 kilometresi asfalt , geri kalan kısmı stabilizedir.Araziye traktör ya da özel araçla ulaşım mümkün olup , yerleşim yerlerine uzak konumdadır. Parsel tarımsal amaçlı kullanılmakta olup , bir kısmında 8-10 yaşlarında elma dikili, geri kalan kısmı boştur.Elma ağaçlarının kültürel bakım işlemlerinin yapıldığı ve bahçenin genel anlamda bakımlı olduğu gözlenmiştir.Yöresel tarım alışkanlıklarına göre , sebzecilik ve meyvecilik yapılabilen sulu ürünlerin yetiştirilebildiği, tarla vasfında ancak kısmen meyve bahçesi, kısmen bahçe olarak kullanılan az taşlı , sulu tarım arazisidir. Kadastral yola sınırı yoktur, ancak komşu tarlalar üzerinden fiili olarak kullanılan tarla yolu ile parsele kadar ulaşabilmek mümkündür. Ortalama % 7 eğimlidir.
Adresi : Akdere Mahallesi Akkaya Mevki 2183 ParselPamukkale / DENİZLİ
Yüzölçümü : 17.800 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Parsel imar sahası dışındadır.
Kıymeti : 160.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyanlar hanesinde "3402 Sayılı Yasanın 22. Maddesinin(a ) bendi uygalamasına tabidir." şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 09/03/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 03/04/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Pamukkale Belediyesi Mezat Salonu - Hatipoğlu Mah. Atatürk Cad. 1070 Sok. No:1 Kat:4 PAMUKKALE /Denizli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4637 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.