Yazdır

T.C.ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2018/313 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Çatalca İlçe, 73 Ada, 103 Parsel, FERHATPAŞA Mahalle/Köy, Bahşeyiş şimendifer hattı Mevkii, Taşınmaz Ferhatpaşa mah. yerleşik alanı dışında olup, Alt yapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik öneme sahip herhangi bir yapı, ağaç, çit vs. bulunmamaktadır. Güney sınırından dere geçmektedir. Kadastral yola cephesi yoktur. Taşınmazın mevcut durumda kuru tarla vasfında olduğu ve tarımsal amaçlı olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Nadassız her yıl ürün alınabilir. Taşınmaz üzerinde yörenin hakim ziraat dalları olan buğday, arpa, yulaf, soğan, mısır, ayçiçeği vs. yetiştirilmesi mümkündür.
Yüzölçümü : 5.186 m2
Hisse payı : Tam
İmar Durumu : 08/11/2010 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve yakın çevresi revizyon uygulama imar planında İSKİ Büyükçekmece barajı içme suyu havzası kısa mesafe korumada tarımsal niteliği korunacak alanda kalmakta olduğu, yapı yasağı uygulanacak alanda kısmen de taşıyıcı iletken borular koruma kuşağında kalmakta olup, imarı yoktur.
Kıymeti : 985.340,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerindeki ( 244 ada 31 ve 245 ada 79 parsellerde bu ve 243 ada 50 ila 196 ve 244 ada 28 ila 30 ve 32 ve 36 ve 37 ve 245 ada ila78 ve 81 ila 162 ve 164 ila 172 ve 174 ila 194 ve 249 ada 1 ila 80 ve 83 ila 218 ve 73 ada, 2 ila 84 ve 86 ila 106 ve 74 ada 5 ila 10 ve 12 ila 14 ve 31 ila 35 ve 39 ve 241 ada 4 ila 6 ve 8 ila 18 ve 30 ila 41 ve 47 ila 50nolu parsellerle birlikte müşterek hakları vardır. - Bu parselin toprak ve tarım reformu kanunu yönünden ifrazı geçersizdir.) şerhlerle birlikte tescil verilecektir.
1. Satış Günü : 27/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi Giriş Kat Çatalca İcra Müdürlüğü Önü - Çatalca/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/313 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.