Yazdır
ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çatalca/Çakıl Mahallesi'nde tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00954347
Şehir : İstanbul / Çatalca
Semt-Mahalle : ÇAKIL MAH. / ÇATALCA
: 501
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 28.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2012/663 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
155,421 TL
Birinci Satış Günü
:
08.05.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
13.06.2019 10:00
Satış Yeri
:
Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ÇATALCA
İCRA DAİRESİ
2012/663 TLMT.
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 178 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfı Tarla olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 501,36 m2'dir ve
Kıymeti: 155.421,60-TL'dir
Yüzölçümü : 501,36 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 155.421,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 08/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 13/06/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 153 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir.Tapu kayıtlarında vasfı ?Bağ? olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 537,94 m2'dir ve Kıymeti: 166.761,40-TL'dir
Yüzölçümü : 537,94 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 166.761,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 08/05/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 13/06/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 144 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfı Tarla olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 427,58 m2'dir ve Kıymeti: 128.274,00 TL'dir.
Yüzölçümü : 427,58 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 128.274,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 08/05/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 13/06/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 143 Parsel
Sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi ?Bağlar? mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfı Tarla olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 302,30 m2'dir ve Kıymeti: 90.690,00 TL'dir.
Yüzölçümü : 302,30 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 90.690,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 08/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 13/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 142 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfı Tarla olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 339,87 m2'dir ve Kıymeti: 101.961,00 TL'dir
Yüzölçümü : 339,87 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir
Kıymeti : 101.961,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 08/05/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 13/06/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 141 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfı ?Tarla? olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 940,62 m2'dir veKıymeti: 291.592,20 TL'dir
Yüzölçümü : 940,62 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 291.592,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 08/05/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 13/06/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 140 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfı ?Tarla? olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 426,57 m2'dir ve Kıymeti: 132.236,70 TL'dir
Yüzölçümü : 426,57 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 132.236,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 08/05/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 13/06/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 139 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfı ?Tarla? olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 1.307,01 m2'dir ve Kıymeti: 405.173,10 TL'dir.
Yüzölçümü : 1.307,01 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 405.173,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 08/05/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 13/06/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 131 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden azami faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır.Üzerinde ekonomik öneme sahip 17-22 yaşlarında 5 adet Fıstık Çamı (5 X 2500 TL= 12500 TL) ile Fen bilirkişisince hazırlanan raporda A harfi ile gösterilen 54,90 m" , büyüklüğünde ve B harfi ile gösterilen 35,20 m2 , büyüklüğünde bir yapı
île 4,60 metre uzunluğunda bir demir kapı bulunmaktadır. Söz konusu parselin etrafı 126,70 mt uzunluğunda tel çit ile çevrilidir.Tapu kayıtlarında vasfı ?Tarla? olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 4.070,01 m2'dir ve Kıymeti: 1.473.663,00 TL'dir
Yüzölçümü : 4.070,01 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Dosyada mevcut Çatalca Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/12/2018 tarih ve E.51937 sayılı yazısında; Çatalca İlçesi Çakıl Mahallesi 105 Ada 131 parsel no?lu taşınmazın ; 21.07.2014 Tasdik tarihli /1000 ölçekli Çakıl Mahallesi uygulama imar planında , 18. Madde uygulaması içerisinde Emsal: 0,10 uygulama koşuluna tabi Ayrık Nizam 2 kat konut alanında kısmen de yol alanında kaldığı ve parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı 18.madde uygulaması yapılmadan imar uygulamasının yapılamayacağı belirtilmektedir.
Kıymeti : 1.473.663,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 08/05/2019 günü 13:50 - 13:55 arası
2. Satış Günü : 13/06/2019 günü 13:50 - 13:55 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 128 Parsel sayılıtaşınmaz
Çakıl Mahallesi ?Bağlar? mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfı ?Tarla? olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir
Yüzölçümü: 1.975,76 m2'dir ve Kıymeti: 592.728,00 TL'dir
Yüzölçümü : 1.975,76 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 592.728,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 08/05/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 13/06/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl mahallesi, 105 Ada, 127 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir.Tapu kayıtlarında vasfı ?Bağ? olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 514,31 m2'dir ve Kıymeti: 154.293,00 TL'dir
Yüzölçümü : 514,31 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 154.293,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 09/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 14/06/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl mahallesi, 105 Ada, 126 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir.Tapu kayıtlarında vasfı ?Bağ? olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 178,02 m2'dir ve Kıymeti: 53.406,00 TL'dir.
Yüzölçümü : 178,02 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 53.406,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 09/05/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 14/06/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl mahallesi, 105 Ada, 125 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir.Tapu kayıtlarında vasfı ?Bağ? olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 486,93 m2'dir ve Kıymeti: 146.079,00 TL'dir
Yüzölçümü : 486,93 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 146.079,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 09/05/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 14/06/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi , 105 Ada, 124 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir.Tapu kayıtlarında vasfı ?Bağ? olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 195,17 m2'dir ve Kıymeti: 58.551,00 TL'dir
Yüzölçümü : 195,17 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 58.551,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 09/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 14/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl mahallesi, 105 Ada, 122 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfı Tarla olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 490,52 m2'dir ve Kıymeti: 147.156,00 TL'dir
Yüzölçümü : 490,52 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir
Kıymeti : 147.156,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 09/05/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 14/06/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 121 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola
cephesi yoktur. Üzerinde Fen bilirkişisince hazırlanan raporda C harfi ile gösterilen 183,0 m² büyüklüğünde temel zemini bulunmaktadır. Temel zemin üzerinde uzun süre işlem yapılmadığı için artık üzerinde bir inşaat yapılması mümkün olmayacaktır.Uzun süredir atıl olmasından dolayı ekonomik değerini yitirmiştir.Bu nedenle bu yapı ile ilgili herhangi bir hesaplama yapılmamıştır. Tapu kayıtlarında vasfı Tarla olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 601,33 m2'dir ve Kıymeti: 180.399,00 TL'dir
Adresi :
Yüzölçümü : 601,33 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 180.399,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 09/05/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 14/06/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 119 Parsel Sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir.Tapu kayıtlarında vasfı Bağ olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 318,51 m2'dir ve Kıymeti: 95.553,00 TL'dir
Yüzölçümü : 318,51 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir
Kıymeti : 95.553,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 09/05/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 14/06/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 120 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfı Tarla olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 658,94 m2'dir ve Kıymeti: 197.682,00 TL'dir
Yüzölçümü : 658,94 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 197.682,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 09/05/2019 günü 12:20 - 12:25 arası
2. Satış Günü : 14/06/2019 günü 12:20 - 12:25 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl mahallesi, 105 Ada, 117 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfı Bağ olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 577,17 m2'dir ve Kıymeti: 173.151,00 TL'dir
Yüzölçümü : 577,17 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 173.151,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 10/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 17/06/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 115 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir.Tapu kayıtlarında vasfı ?Bağ? olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 1.444,28 m2'dir ve Kıymeti: 433.284,00 TL'dir
Yüzölçümü : 1444,28 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 433.284,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 10/05/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 17/06/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 114 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfı ?Tarla? olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 695,54 m2'dir ve Kıymeti: 208.662,00 TL'dir
Yüzölçümü : 695,54 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 208.662,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 10/05/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 17/06/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 113 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir.Tapu kayıtlarında vasfı Bağ olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 510,69 m2'dir ve Kıymeti: 153.207,00 TL'dir
Yüzölçümü : 510,69 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 153.207,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 10/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 17/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 112 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir.Tapu kayıtlarında vasfı Bağ olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 489,18 m2'dir ve Kıymeti: 151.645,80 TL'dir
Yüzölçümü : 489,18 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 151.645,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 10/05/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 17/06/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 110 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Tapu kayıtlarında vasfı ?Tarla? olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 2.241,74 m2'dir ve Kıymeti: 694.939,40 TL'dir
Yüzölçümü : 2.241,74 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir
Kıymeti : 694.939,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 10/05/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 17/06/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl mahallesi, 105 Ada, 105 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir.Tapu kayıtlarında vasfı Bağ olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 855,50 m2'dir ve Kıymeti: 256.650,00 TL'dir
Yüzölçümü : 855,50 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 256.650,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 10/05/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 17/06/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakıl Mahallesi, 105 Ada, 104 Parsel sayılı taşınmaz
Çakıl Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunan taşınmaz ,Çakıl Mahallesi yerleşik alanı yakınında kalmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı ,çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir.Tapu kayıtlarında vasfı ?Bağ? olan taşınmaz üzerinde uzun yıllardır kültür bitkilerinin ziraatının yapılmadığı ve bu yüzden üzerinde yer yer çalılıkların oluştuğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü: 409,54 m2'dir ve Kıymeti: 122.862,00 TL'dir
Yüzölçümü : 409,54 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 15.06.2012 Tasdik tarihli Çakıl Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmayıp imar durumlarının tanzim edilemediği belirtilmektedir
Kıymeti : 122.862,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 10/05/2019 günü 12:20 - 12:25 arası
2. Satış Günü : 17/06/2019 günü 12:20 - 12:25 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca / İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamın ıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/663 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/02/2019