Yazdır

T.C.
ÇANAKKALE
2. İCRA DAİRESİ

2018/3665 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, 2700 Parsel, Yapıldak Mahalle/Köy, Taşınmaz Yapıldak Köyü yerleşik alanına kısmen uzak olup, Yapıldak Köyün Çanakkale -Bursa Karayolu üzerinden Çanakkale merkeze yaklaşık 15 km. kadar sonra köy yoluna sapılarak varılmaktadır. Taşınmaz konum itibariyle köy yerleşik alanına kısmen uzak mesafede olup topoğrafik olrak düzdür. Taşınmazın yakın çevresinde çok sayıda tarla ile meyvelik alanlar bulunmaktadır. Taşınmaz tarla vasfında olup 3194 sayılı imar yasasının plansız alanlar yönetmeliğine tabidir. Taşınmazın kadastral yolu cephesi yoktur. Arazi toprak yapısı; killi-tınlı ve mekanizasyona uygun olup sulundağında yılda iki ürün alınabilir özelliktedir.
Adresi : Yapıldak Köyü Merkez / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 7.600 m2
Arsa Payı : -
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1-2565 Sayili Kanunun 28. Maddesi Gereğği Belirtilen Alan İçerisinde
Kalmaktadır.
2-06/02/2007 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yabancı Gerçek
Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz . Sınırlı ve aynı hak tesis edilemez.
16/04/2007 Yev: 3255
3-3402 Sayılı kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi
uygulamasına tabidir
1. Satış Günü : 17/06/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 12/07/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ÇANAKKALE ADLİYESİ İHALE VE MEZAT ODASI-ODA NO : AZ-026 -ÇANAKKALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3665 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.