Yazdır
SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Orhaneli'de 13.360m2 tarım arazisi kiraya verilecektir

SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116297
Şehir : Balıkesir / Susurluk
: 13360
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Deliballar Mahallesinde bulunan 858 Parsel numaralı 13.360 m² olan taşınmazın 1 (Bir) yıl süreyle Kiraya Verilmesi ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.01.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. G.M. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği 24. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. nin satış, hizmet ve kiraya verme işleri ile buna bağlı işlemleri kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Şeker Fabrikaları, Şeker Enstitüsü, Tohum İşleme Fabrikası, Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası, Alkol Fabrikaları ve Makina Fabrikalarının birbirlerinden temin edecekleri her çeşit mal ve hizmet ile Teşekkül vasıtaları ile yapılacak taşımaları kapsamaz.

İhalenin ilanı:
Madde 24 -
(1) İhaleye konulacak iş, her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra, uygulanacak ihale usulü ilanı gerektiriyorsa Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetenin en az birinde ve Teşekkülün internet sayfasında ilan edilir. Yarar görüldüğü takdirde birden fazla gazetede de ilan yapılabilir.
(2) Teşkilatta yapılacak ihaleler ayrıca mahalli bir veya iki gazetede de ilan edilir. Yarar umulduğu takdirde, Belediye yayın araçları, mahalli radyo ve televizyon, ilan tahtası, afiş, tabela gibi diğer yayın usullerine başvurulur. Ayrıca, ihale konusu işle ilgilendiği bilinen, Teşekkül portföyünde kayıtlı kişi ve kuruluşlara da mektupla duyuru yapılır.
(3) Gazete ilanları,
a) Yurtiçi mal ve hizmet satım işlerinde ihale tarihinden en az 10 gün önce,
b) Yurtdışı mal ve hizmet satım işlerinde ihale tarihinden en az 20 gün önce yayınlanacak şekilde verilir.
c) Yurtdışı ihalelerde 20 günlük ilan süresini 10 güne kadar kısaltmaya Genel Müdür yetkilidir.
(4) Diğer ilanlar, işin nitelik ve büyüklüğüne göre ihaleye yeterli miktarda katılımı sağlayacak uygun bir süre önce yapılır.
(5) Günlük gazete çıkmayan yerlerde ilanlar, aynı süre içinde o yerdeki Belediye yayın araçları veya var ise mahalli radyo ve televizyonlardan yararlanılarak yapılabilir.
(6) Gazete ilan limitleri her yıl Genel Müdürlükçe teşkilata duyurulur."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Fabrikamıza Bağlı Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Deliballar Mahallesinde bulunan 858 Parsel numaralı 13.360 m² olan taşınmazın 1 (Bir) Yıl süreyle Kiraya Verilmesi

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Fabrikamıza Bağlı Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Deliballar Mahallesinde bulunan 858 Parsel numaralı 13.360 m² olan taşınmazın 1 (Bir) yıl süreyle Kiraya Verilmesi ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1-İdarenin
a) adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR
b) telefon ve faks numarası : Tel: 0 266 865 19 40 (4 hat) – Faks: 0 266 865 26 04 - 05
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı Fabrikamıza Bağlı Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Deliballar Mahallesinde bulunan 858 Parsel numaralı 13.360 m² olan taşınmazın 1 (bir) yıl süre ile Kiraya verilmesi işidir.
b) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası
c) işin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 (Bir) yıldır.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR
b) tarihi ve saati : 27/01/2020 Pazartesi günü, saat 14:30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (YüzonsekizTürklirası) karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
6-Diğer Hususlar
6.1. İhale günü (27.01.2020 tarihinde) gerektiğinde açık artırma ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6.2. Mezkur satış 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ