Yazdır

T.C.

NAZİLLİ

(SULH HUKUK MAH.) 2. SATIŞ MEMURLUĞU

2018/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Kuyucak İlçe, Çobanisa Mahallesi, Kayrançayı mevkii, 1038 Parsel sayılı taşınmaz.Tapuda tarla vasıflı taşınmaz, %10-15 meyilli, tarım arazisi özelliği gösteren, killi tınlı toprak özelliğine sahip, sulanabilir özellikte, 1.sınıf tarım arazisi olup, keşif tarihi itibariyle buğday ekilidir. Aydın-Denizli karayoluna sınır olup, değerli ve verimli bir tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 9.320 m2

Kıymeti : 344.840,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Mülkiyet hakkını kısıtlar herhangi bir şerh yoktur.

1. Satış Günü : 19/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Nazilli Adliyesi, 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi (120 nolu oda)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Kuyucak İlçe, Yöre Mahallesi, Tepelimezar mevkii, 1018 Parsel sayılı taşınmaz.Tapuda tarla vasıflı taşınmaz, %10-15 meyilli, tarım arazisi özelliği gösteren, killi tınlı toprak özelliğine sahip, sulanabilir özellikte, 1.sınıf tarım arazisi olup, keşif tarihi itibariyle yonca ekilidir.

Yüzölçümü : 8.499 m2

Kıymeti : 203.976,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 5403 Sayılı kanun uyarınca büyük ova niteliğindedir.

1. Satış Günü : 19/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Nazilli Adliyesi, 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi (120 nolu oda)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Kuyucak İlçe, Yöre Mahallesi, Köycivarı mevkii, 160 Parsel sayılı taşınmaz. Tapuda tarla vasıflı taşınmaz, %15-25 meyilli, tarım arazisi özelliği gösteren, killi tınlı toprak özelliğine sahip, kıraç ve orta taşlıdır. Keşif tarihi itibariyle taşınmazın içi boş olup meyve ağacı bulunmamaktadır. Taşınmazın içinde önceki yıllarda teraslama yapılarak masraf yapıldığı anlaşılmaktadır.

Yüzölçümü : 18.080 m2

Kıymeti : 126.560,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Mülkiyet hakkını kısıtlar şerh yoktur.

1. Satış Günü : 19/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Nazilli Adliyesi, 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi (120 nolu oda)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2019