Yazdır
KARACASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın Karacasu'da 101.090 m² tarım arazisi icradan satılıktır (çoklu satış)

KARACASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153304
Şehir : Aydın / Karacasu
Semt-Mahalle : ALEMLER MAH. / KARACASU
: 101090
Yayınlandığı Gazeteler

SES 19.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/66 TLMT
Muhammen Bedeli
:
52,037 TL
Birinci Satış Günü
:
28.04.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
02.06.2020 11:00
Satış Yeri
:
Karacasu Belediyesi Toplantı Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KARACASU
İCRA DAİRESİ
2018/66 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İli, Karacasu İlçesi, Alemler Mah. Suluçukur Mevkiinde yer alan 101.090,86 m²alana sahip, tapu kaydında hisseli ve tarla vasfında olup borçlunu hisesi 1000/10109'dur. Arazi parçali olarak kullanılmaktadır.Taşınmazın büyük birkısmı yaklaşık 2/3fundalık olup, Yaklaşık 3.000m²'lik kısmı 2-3 yaşlarında incir fidanı bir kısmında ise 25-30 yaşlarında zeytin ağaçları vardır.%10-12 eğimli kumulu-tınlı toprak yapısındadır. Taşınmazın içinde yeni yapılmış35m²'lik 2 oda tuğla ile yığma imal edilmiş bir bağ evi mevcuttur.Bu hali ile taşınmazın toplam değeri 526.048,65 TL olup, taşınmazın satışına esasborçlunun hisessi olan 1000/10109'a düşendeğer 52.037,00 TL'dir.

Adresi :

Yüzölçümü : 101.090,86 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu :

Kıymeti : 52.037,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 28/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 02/06/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Karacasu belediyesi toplantı salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İli, Karacasu İlçesi, Alemler Mah. Mercimek Mevkii, 353 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında 28.700,00 M² hisseli tarla vasfındadır. Borçlunun hissesi 4/96'dır. Taşınmazın 1/2'si tarla olarak kullanılmakta olup geri kalan kısınıda 25-30 yaşlarında elma ağaçları ve 3-4 yaşlarında ceviz fidanları vardır. % 5-7 meyilli ağaçlar taşınmaz içindeki toprak havuzdan sulanabilmekte, kumlu tınlı toprak yapısına sahiptir. İçinde 15 yılılk 20m²sıvasız%70 oranıda tamamlanmamış 2. sınıf tuğla ile imal edilmiş yığma bağ evi mevcuttur. Taşınmazın bu hali ile toplam değeri 180.437,74 TL olup borçlunun hissesine düşen değer ( 4/96 hisse)7.518,23 TL'dir.

Adresi :

Yüzölçümü : 28.700 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu :

Kıymeti : 7.518,23 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 28/04/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 02/06/2020 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : Karacasu Belediyesi Toplantı Salonu-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İli, Karacasu İlçesi, Alemler Mah. Mersinönü Mevkii 374 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında 10.650,00m²olup hisselidir. Borçlunun hissesi 4/96'dır. Taşınmazın 1/2 kısmı tarla olarak geri kalan kısmı ise 10/12 yaşlarında elma bahçesidir. %2-3 meyillidir. Ağaçlar taşınmaz içinde bulunan toprak sulama havuzundan sulanmaktadır. Taşınmazın toplam değeri 63.900,00 TL olup borçlunun hisesinin ( 4/93) değeri 2.662,50 TL'dir.

Adresi :

Yüzölçümü : 10.650 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu :

Kıymeti : 2.662,50 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 28/04/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 02/06/2020 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : Karacasu Belediyesi Toplantı Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İli, Karacasu İlçesi, Alemler Mah.Mercimek Mevkii, 346 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında 4.960,00 m² hisselitarla vasfındadır. Borçlunun hissesi 4/96'dır.20/25 yaşlarında elma ağaçları ile kaplı % 2-3 meyilli, ağaçlar bahçe içindeki taprak sulama havuzundan sulanabilmekte, kumlu-tınlı toprak yapısındadir. İçinde 70 yıllık 40m² taş duvar çamur harçlı 2 odalı bağ evi vardır. Taşınmazın bu hali ile toplam değeri 35.722,40 TL olup borçlunun hisesinin (496) değeri 1.488,43 TL'dir.

Adresi :

Yüzölçümü : 4.960 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu :

Kıymeti : 1.488,43 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 28/04/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 02/06/2020 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : Karacasu Belediyesi Toplantı Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İli, Karacasu İlçesi, Alemler Mah. Mercimek Mevkii 360 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında 5.840,00m² hisseli tarla vasfındadır. Borçlunun hisesi 4/96'dır. 25-30 yaşlarında elmaağaçları ile kaplıdır. %10-12 meyillidir. Ağaçların bir kısmı orman içi su kaynakları ile sunalabilmektedir.Kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın bu hali ile toplam değeri 29.200,00TL'dir. Borçlunun hisesinin değeri (4-96) 1.217,00TL'dir.

Adresi :

Yüzölçümü : 5.840 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu :

Kıymeti : 1.217,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 28/04/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 02/06/2020 günü 11:40 - 11:45 arası

Satış Yeri : Karacasu Belediyesi Toplantı Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/66 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları

7- Satşı İlanının İİK 127. Mad. Gereğince Tapuda adresi bulunmayan ve /veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililerede tebligat yerine geçeceği hususu ilan olunur.11/03/2020

.