Yazdır

T.C.

AYDIN


2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

(2019/12 SATIŞ)


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İli, Efeler İlçe, Sıralılar Mahallesi, Kavaklı mevkii, 595 Parsel.Taşınmaz Sıralılar Köyünde, muris Emine Yaz adına tapuda kayıtlı taşınmaz olup, taşınmazın ulaşım yolu mevcuttur, köye kuşuçuşu 850 metre uzaklıkta, her mevsim ulaşıma elverişli yolu olan, killi tınlı toprak yapısında, %10-15 eğimli, taşınmaz içerisinde 60-80 yaşlarında zeytin ağaçlarının bulunduğu kapama zeytin bahçesidir. Taşınmazın tapu kaydında mülkiyet hakkını kısıtlar herhangi bir şerh yoktur.

Yüzölçümü : 16.520,00 m2

Kıymeti : 247.800,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 10/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Ramazanpaşa Mah. Barbaros Cad. Bedesten İşhanı No:16 Efeler Belediyesi Mezat Salonu Efeler/AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, muhammen bedelin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/01/2020