Yazdır

T.C.
KORKUTELİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/15 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Korkuteli İlçe, 439 Ada, 6 Parsel 5 cilt 467 safya, KARGALIK Mahalle/Köy Belen harmanı yeri mevkii, Kıymet takdirine konu parsel % 1-2 arasında eğimli,killi tınlı yapıda derin toprak profiline sahip taşlılık ve drenaj problemi olmayan bir arazidir. Arazi topografyası düzdür.Keşif tarihinde parselin kullanım bakımından 3 bölüme ayrılmış olduğu görüldü. Parselin 6000 m2 lik bölümü kapama meyve bahçesi olup keşif tarihinde meyve ağaçlarının büyük bir bölümünün kurumuş olduğu görüldü. Parselin Bahçe olarak kullanılan bölümünün sağında ve solunda kalan bölümlerin ekili dikili olmadığı üzerindeki anızlardan kuru tarım yapıldığı anlaşılmıştır.439 ada 6 nolu parsel.Korkuteli Sulama Göletinin sulama sahası içerisinde yer almakta olup çevresindeki komşu parsellerde meyvecilik yapılmaktadır. Bölge iklimine uygun her türlü açık tarla sebzeciliği ve meyvecilik, seracılık yapılmaya uygun tarım arazisidir.Mahalle yoluna cephesi olup, Korkuteli çevre yoluna 800 m mesafededir. Ulaşım sorunu yoktur
Yüzölçümü : 17.919,07 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 1.265.734,90 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 18/03/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 12/04/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : KORKUTELİ BELEDİYESİ İTFAİYE MEZAT SALONU KORKUTELİ/ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/15 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı ve e-ilanın tebligat yerine geçeceği hususu ilan olunur.24/01/2019