Yazdır

T.C.
KAŞ
İCRA DAİRESİ

2017/525 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Antalya İli Kaş İlçesi Doğantaş Mahallesi Somaklı Mevkii 101 ada 170 parselde mukim 1266,87 metrekare alana sahip tapu kayıtlarında tarla vasfındaki taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz toplam alanı 1266,87 metrekare olup taşınmazın üzerinde 55 metrekare taban alanlı 2 katlı yapı ve 27 metrekare önlüğünün bulunduğu bir yapı ve 24 metrekare taban alana sahip ahır yapısı bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz eskiden bu yana bahçe veya tarla bitkilerin yetiştiriliği yapıldığı kısmet tarım alanı ve içerisindeki yapıların kullanımıyla kısmen iskan alanı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın içerisinde ve sınırlarında muhtelif yaşlarda 9-10 adet nar 1 kayısı ,1 zeytin, 1 üzüm, 3-4 incir, 1 yeni dünya 1-4 yaş arasında 9-10 adet ceviz ağacı mevcuttur.Ceviz ağaçları harici ağaçlarının verimden düşmüş olduğu görülmüştür. Taşınmazın üzerindeki yapılar hariç kalan alanının tamamı tarımsal üretimde kullanılabilir durumdadır. Taşınmaz 36.444506 derece enlem 29.836281 derece boylam koordinatlarında 665 metre rakımdadır. Taşınmaz eğiimi güney doğuya doğru %12 eğime sahiptir. Taşınmaz Doğantaş Mahalle merkezi içerisindedir. Taşınmaza mahallenin ara yollarından geçilerek ulaşılmaktadır. Kaş ve Demre İlçe merkezlerinde 45 dk mesafede olup taşınmaz mahalledeki elektrik, telefon içme suyu gibi altyapı hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Taşınmazın üzerindeki 55 metrekare taban alanlı yığma ev bulunmakta olup 2 kat olarak inşaa edilmiş ev zamamına şartlarına göre ana hatlarına göre tamamlanmış durumdadır. Yaklaşık olarak 31-40 yıl kadar önce yapıldığı gözlemlenmiştir. Keşif tarihinde evin kullanımda olduğu görülmüştür. Ayrıca taşınmazın üzerinde 24 metrekare taban alanına sahip ahır olduğu görülmüştür.Satışa konu taşınmazın imar planı bulunmamaktadır.
Adresi : Doğantaş Mah. Somaklı MevkiiKaş / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.266,87 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 73.246,53 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif Haciz ve İpotek Şerhleri Vardır.
1. Satış Günü : 16/12/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 13/01/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : KAŞ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ/ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İş bu satış ilanı İİK'nun 127.maddesi uyarınca tebliğ edilmeyenlere tebliğe kaimdir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/525 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/11/2019