Yazdır
ANTALYA 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Aksu'da tarla icradan satılıktır (Hisseli satış)

ANTALYA 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00922684
Şehir : Antalya / Aksu
Semt-Mahalle : YURTPINAR MAH. / AKSU
: 1845
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 29.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/9894 ESAS
Muhammen Bedeli
:
120,842 TL
Birinci Satış Günü
:
06.02.2019 14:45
İkinci Satış Günü
:
06.03.2019 14:45
Satış Yeri
:
Antalya Adalet Sarayı, Zemin Kat Hukuk Bloğu, 7.İcra Müdürlüğü önü - ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ANTALYA
7. İCRA DAİRESİ

2015/9894 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN :
Tapu kaydı:Dosyada bulunan Aksu Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünce tanzim edilen tapu kaydına göre Antalya İli, Aksu İlçesi Yurtpınar Mahallesi, 13571 Ada, 529 Parsel 44.303,06 M2 yüzölçümlü olup, 1 / 24 hissesine karşılık gelen 1.845,96 M2? si satışa konudur.
İmar durumu:Dosya içinde bulunan Antalya Aksu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.01.2018 tarih ve 5 / E. 7 sayılı cevabi yazısında Antalya İli, Aksu İlçesi Yurtpınar Mahallesi, 13571 Ada, 529 Parselin 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarım alanında olduğunu, 1 / 5000 ölçekli nazım planı ile 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planının olmadığı belirtilmiştir.
Posta adresi:Yurtpınar Mahallesi,Söğütlük Mevkii Aksu / ANTALYA adresidir.
Özellikleri:Dava konusu taşınmazın cinsi tapuda tarla olarak kayıtlıdır. Aksu Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkisindedir. Akarsuların getirdiği sedimentlerden kısmen de ana kayanın yerinde ayrışmasıyla oluşmuş, gri renkli, killi-tın bünyede, derin profile sahip, geçirgenliği iyi, düz ve düze yakın meyillidir. Arazinin sulanma imkanı vardır. Arazide erozyona maruz kalma,taşlılık, çakıllılık, tuzluluk, drenaj,alkalilik problemi yoktur. 1. Sınıf Tarım arazilerindendir. Arazide yörede yetişen her türlü bitki ve mahsulün yetiştirme imkanı vardır. Mutlak Tarım Arazisidir. Arazinin belediye imkanlarından, yol su elektrik olanaklarından faydalanma olanağı vardır. Yerleşim yerlerine yakındır. Çevresinde narenciye bahçesi, seralar ve hububat ekili alanlar ve yerleşim vardır. Parselin ulaşım imkanı iyi olup yolu asfalttır.Antalya Isparta Devlet Karayoluna 2,5 km. Aksu İlçe merkezine 7,5 km Antalya il merkezine ise 22km uzaklıktadır. Parsel üzerinde hissedarlara ait üç adet bina bulunmaktadır. Binalardan 123,00 M2 yüzölçümlü olanı betonarme karkas yapı sisteminde üç katlı olarak inşa edilmiştir. Yapı yaklaşık olarak 10 ? 15 yıllıktır. Diğer iki yapı tek katlı olup yığma yapı özelliğinde inşa edilmiştir. Yapılardan biri 66,00 M2, diğeri 96,00 M2 yüzölçümlüdür. Yapılar yaklaşık olarak 15 ? 20 yıllıktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık maliyetlerine göre evler 3. Sınıf A Grubu yapı statüsünde olup, 2017 yılı yüklenici karsız M2 rayiç bedeli 555,20.-TL dir. 3. Katlı evin yıpranma oranı % 15, tek katlı yapıların yıpranma oranı % 25 dir.

Kıymeti : 120.824,12 TL Hissesi :1/24KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 06/02/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 06/03/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Antalya Adalet Sarayı, Zemin Kat Hukuk Bloğu, 7.İcra Müdürlüğü önü - ANTALYA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/9894 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/12/2018