Yazdır

T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2019/6543 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, 131 Ada, 186 Parsel, ORTA BEREKET Mahalle/Köy, KARAPINAR Mevkii, Taşınmazı borçlular adına hisseli olup, Ankara ili Ayaş ilçesi Ortabereket mahallesine kain 131 ada 186 parsel teşkil eden tarla nitelikli taşınmazın tamamı satışa çıkarılacaktır. Taşınmaz, kuş uçuşu olarak Ayaş İlçe merkezinin (Kaymakamlık binası) 13.500 metre kuzeydoğusunda, Orta Bereket Mahallesi Camisinin 4.700 metre güneydoğusunda ve Ankara-Ayaş Devlet yolunun 1.550,00 metre kuzeydoğusunda yer almaktadır. Tapu kayıtlarında tarla vasıflı ve tamamı 11.084,37 m² olarak görünmektedir. Düzgün olmayan geometriye sahip olan taşınmaz, kuzeyden güneye doğru %1-3 dolayında değişik oranlarda eğimlidir. Taşınmaz, tarımsal amaçlı kullanılan bir bölgede yer almaktadır.Taşınmazın yakınına kadar ham toprak yol bulunmaktadır.Tüm özellikleri yani tarıma elverişli, olup olmadığı, topoğrafik yapısı, profili, tuzluluk ve alkalilik durumu, taşlık ve erozyon sorunu olup olmadığı, toprak tekstürü ve strüktürü, su tutma kapasitesi, yönlerinden değerlendirmesini yapmış taşınmazın 3.sınıf kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu taşınmaz çevresindeki tapulu parsellerle aynı toprak özelliklerine sahip olduğu görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölge yol, su, elektrik, telefon, doğalgaz, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanamamaktadır.
Adresi : Taşınmaz, kuş uçuşu olarak Ayaş İlçe merkezinin (Kaymakamlık binası) 13.500 metre kuzeydoğusunda, Orta Bereket Mahallesi Camisinin 4.700 metre güneydoğusunda ve Ankara-Ayaş Devlet yolunun 1.550,00 metre kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Yüzölçümü : 11.084,37 m2
Arsa Payı : ---
İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 77.590,59 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 11/12/2019 günü 11:10 - 11:13 arası
2. Satış Günü : 08/01/2020 günü 11:10 - 11:13 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6543 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.