Yazdır
AMASYA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amasya Merkez'de bahçe icradan satılıktır (çoklu satış)

AMASYA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944526
Şehir : Amasya / Merkez
Semt-Mahalle : YEŞİLYENİCE MAH. / GÖKMEDRESE
: 253
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3195 TLMT
Muhammen Bedeli
:
8,944 TL
Birinci Satış Günü
:
24.04.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
21.05.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Bodrum Kat MERKEZ / AMASYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. AMASYA İCRA DAİRESİ

2018/3195 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Amasya il, Merkez ilçe, 176 ada, 49 parsel, Yeşilyenice/Yenimahalle mahalle/köy, Çavuşbağı Mevkii , taşınmaz Yeşilyenice/Yenimahalle 176 ada 49 parsel Çavuşbağı Mevkii merkez Amasya adresindedir. tapuda Amasya ili Merkez ilçe Yeşilyenice/Yenimahalle 176 ada 49 parselde kayıtlıdır. taşınmaz tapu takdiyatında bahçe vasfındadır. bahçe içinde ayva, incir ve ceviz ağaçları bulunmaktadır. taşınmaz bahçe 253,27 m2 olup fiiliyette müstakil kullanıma uygun olmayan,dar ve uzun bir alan ve üzerinde 7 adet ayva ile 1 adet incir ve 1 adet ceviz ağacı bulunmaktadır.
Adresi: Yeşilyenice/Yenimahalle 176 Ada 49 Parsel Çavuşbağı Mevkii Merkez / AMASYA
Yüzölçümü : 253,27 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 8.944,03 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 sayılı yasa 22/a madde 25.10.2013 tarih ve 11355 yevmiye no ile
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 21/05/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Bodrum Kat MERKEZ / AMASYA

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Amasya il, merkez ilçe, 176 ada, 24 parsel, Yeşilyenice/Yenimahalle mahalle/köy, Çavuşbağı Mevkii, taşınmaz Yeşilyenice/Yenimahalle 176 ada 24 parsel Çavuşbağı Mevkii merkez Amasya adresindedir. tapuda Amasya ili merkez ilçe Yeşilyenice/Yenimahalle 176 ada 24 parselde kayıtlıdır. taşınmaz tapu takdiyatında bahçe vasfındadır. . taşınmaz bahçe 1719,1 m2 dir. taşınmaz üzerinde ağaç bulunmamaktadır.
Adresi: Yeşilyenice/Yenimahalle 176 Ada 24 Parsel Çavuşbağı MevkiiMerkez / AMASYA
Yüzölçümü : 1.719,1 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 53.378,05 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı kanunun 22/a md. gereği 25.10.2013 tarih 11355 yevmiye no ile
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 21/05/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Bodrum Kat MERKEZ / AMASYA

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Amasya il, merkez ilçe, 176 ada, 41 parsel, Yeşilyenice/Yenimahalle mahalle/köy, Çavuşbağı Mevkii, taşınmaz Yeşilyenice/Yenimahalle 176 ada 41 parsel Çavuşbağı Mevkii merkez Amasya adresindedir. tapuda Amasya ili merkez ilçe Yeşilyenice/Yenimahalle 176 ada 41 parselde kayıtlıdır. taşınmaz tapu takdiyatında bahçe vasfındadır. Taşınmaz bahçe 1081,7m2 dir. kapama kiraz bahçesi olarak görünmektedir. taşınmaz üzerinde tek katlı ayrık nizamda yapılmış mesken niteliğinde betonarme depo bulunmaktadır. taşınmaz kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanabilecek durumda değildir. bina yaklaşık 25-30 yılllıktır. taşınmaz bina toplamda 20,00 m2 büyüklüğündedir.
Adresi: Yeşilyenice/Yenimahalle 176 Ada 41 Parsel Çavuşbağı Mevkii Merkez / AMASYA
Yüzölçümü : 1.081,7 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 52.610,32 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :3042 sy nın 22/a bendi gereğince 25.10.2013 tarih ve 11355 yevmiye no ile
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 21/05/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Bodrum Kat MERKEZ / AMASYA

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Amasya il, merkez ilçe, 176 ada, 52 parsel, Yeşilyenice/Yenimahalle mahalle/köy, Çavuşbağı Mevkii, taşınmaz Yeşilyenice/Yenimahalle 176 ada 52 parsel Çavuşbağı Mevkii Merkez Amasya adresindedir. tapuda Amasya ili merkez ilçe Yeşilyenice/Yenimahalle 176 ada 52 parselde kayıtlıdır. taşınmaz tapu takdiyatında bahçe vasfındadır. . taşınmaz bahçe 629,64 m2 dir. kapama kiraz bahçesi olarak görünmektedir. taşınmaz üzerinde iki katlı mesken niteliğinde betonarme yapı bulunmaktadır. taşınmaz kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanabilecek durumdadır. bina yaklaşık 10 yılllıktır. taşınmaz bina toplamda 60,00 m2 büyüklüğündedir.
Adresi : Yeşilyenice/Yenimahalle 176 Ada 52 Parsel Çavuşbağı Mevkii
Yüzölçümü : 629,64 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 106.550,49 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı yasa 22/a bendi gereği 25.10.2013 tarih ve 11355 yemviye no ile
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 21/05/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Bodrum Kat MERKEZ / AMASYA

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Amasya il, merkez ilçe, 143 ada, 120 parsel, Savadiye mahalle/köy, zemin kat 2 nolu bb nolu bağımsız bölüm taşınmaz beyazıt paşa mah. Dereboyu cad. Mustafa Çapkın Apt. no: 39/3 Merkez Amasya adresindedir. Taşınmaz Amasya ili Merkez ilçe Savadiye mah. 143 ada 120 parsel zemin kat 2 nolu bb de kayıtlıdır. taşınmaz kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanabilecek durumdadır.Mesken kullanım amaçlı yapının zeminleri laminant,ıslak hacimler, mutfak ve hol fayans kaplıdır.tavan ve duvarları sıvalı ve boyalıdır.kapılar ahşap pencereleri pvc doğramalıdır. mutfak dolabı ve kombi montajı yapılmıştır.yapıda asansör bulunmamaktadır.dairenin bulundugu bina yaklaşık 15 yıllıktır. taşınmaz brüt 150,00 m2 net 130,00 m2 dir.
Adresi: Beyazıt Paşa Mah. Dereboyu Cad. Mustafa Çapkın Apt. No: 39/3 Merkez Amasya
Yüzölçümü : 130 m2
İmar Durumu: var inşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar uygulama planı içinde kalıp 5 katlı ayrık nizam
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : YÖNETİM PLANI 18.12.2009
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 12:00 - 12:10 arası
2. Satış Günü : 21/05/2019 günü 12:00 - 12:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Bodrum Kat MERKEZ / AMASYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3195 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.