Yazdır

T.C.
BALIKESİR
1. (SULH HUKUK MAH.) TEREKE SATIŞ MEMURLUĞU

2018/1736 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Altıeylül ilçesi Yenice Mah. 1169 Parselde kain 15.600,00 m2 lik tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmazın 4/12 si Halil İbrahim Sarı 8/12 si İzzet Eser adına kayıtlı olup Balıkesir ili Altıeylül Belediyesi mücavir alanı içinde, mahalle yerleşik alanı ve imar planı dışında kalmakta olup kadastro parselidir. Taşınmaz sulu tarım arazisi olup düz bir konuma sahiptir. Taşınmazın Halil İbrahim Sarı adına kayıtlı 4/12 hissesi satılacaktır.
Yüz Ölcümü : 15.600,00.m2
Kıymeti : 78,000,00. TL
KDV oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 02.03.2020 günü 14:00-14:05 arası
2. Satış Günü : 30 .03.2020 günü 14:00-14:05 arası
Satış Yeri : Balıkesir 1.Sulh Hukuk mahkemesi Duruşma salonu

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Altıeylül ilçesi Yenice Mah. 1174 parselde kain 3.650,00 m2 lik tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmaz Balıkesir ili Altıeylül ilçesi mücavir alanı içinde, mahalle yerleşik alanı ve imar planı dışında kalmakta olup kadastro parselidir. Taşınmaz sulu tarım arazisi olup düz bir konuma sahiptir.
Yüz ölçümü : 3.650,00.m2
Kıymeti : 54.750,00.-TL
KDV oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 02.03.2020 günü 14:15-14.20 arası
2. Satış Günü : 30.03.2020 günü 14:15-14:20 arası
Satış Yeri : Balıkesir 1 Sulh Hukuk Mahkeme duruşma salonu

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Altıeylül ilçesi Yenice Mah. 1707 parselde kain 2.456,63 m2 lik tarla vasfında taşınmazdır. Balıkesir ili Altıeylül Belediyesi mücavir alanı içinde, mahalle yerleşik alanı ve imar planı dışında kalmakta olup kadastro parseldir. Taşınmaz sulu tarım arazisi olup düz bir konuma sahiptir.
Yüz ölçümü : 2.456,63 m2
Kıymeti : 49.130,00.-TL
KDV oranı : %18
Kaydındaki Şerler : Dosyada mevcut tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 02.03.2020 günü 14:30-14:35 arası
2. Satış Günü : 30.03.2020 günü 14:30-14:35 arası
Satış Yeri :Balıkesir 1.Sulh Hukuk mahkemesi Duruşma salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde ikinci artırma Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tebliğ edilemeyenlere ilanen tebliğ yerine kaimdir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1736 Tereke Satış sayılı dosya numarasıyla Tereke Memurluğuna başvurmaları ilan olunur.18.12.2019 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.