Yazdır

T.C.
ESKİL İCRA DAİRESİ
2017/164 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Eskil İlçe, EŞMEKAYA Mahalle/Köy, 311 Ada, 6 Parsel,Satışa konu taşınmaz Eşmekaya beldesinde yer almakta olup, tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde halihazırda buğday bitkisi ekilidir. Taşınmazın toprak yapısı kumlu-tınlı, topoğrafik yapısı düz kıraç tarım arazisidir.
Adresi : Eşmekaya Mah. 311 ada, 6 parsel Eskil/AKSARAY
Yüzölçümü : 21.951,00 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 75.741,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz ve ipotek şerhleri vardır, detayları dosyasında
1. Satış Günü : 27/12/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 28/01/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : ESKİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU ESKİL/AKSARAY
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Eskil İlçe, EŞMEKAYA Mahalle/Köy, 347 Ada, 44 Parsel,Satışa konu taşınmaz Eşmekaya beldesinde tarla vasfındadır, Taşınmaz üzerinde halihazırda keşif tarihi itibariyle işlenmemiş boş vaziyettedir. Taşınmazın toprak yapısı kumlu-tınlı tarım arazisidir, topoğrafik yapısı düz yer altından sulanabilen Aksaray-Konya yoluna cepheli ticari amaçla kullanılabilecek tarım arazisidir.
Adresi : Eşmekaya Mah. 347 ada, 44 parsel Eskil/AKSARAY
Yüzölçümü : 9.938,29 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 117.888,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz ve İpotek şerhleri vardır, detayları dosyasındadır.
1. Satış Günü : 27/12/2018 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 28/01/2019 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri : ESKİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU ESKİL/AKSARAY
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Eskil İlçe, EŞMEKAYA Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 2979 Parsel,Satışa konu taşınmaz Eşmekaya beldesinde arsa vasfında yer almaktadır. Satışa konu taşınmaz üzerinde oturum alanı 70 m2 olan bir müştemilat bulunmaktadır. Ömrünü doldurduğu için kullanılmayan metruk yapının ekonomik değeri bulunmamaktadır.
Adresi : Eşmekaya Mah. Köyiçi mevkii, 2979 parsel Eskil/AKSARAY
Yüzölçümü : 430,00 m2
İmar Durumu : 10/08/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre Eşmekaya Belediyesi imar sınırları içerisindedir.
Kıymeti : 13.760,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz ve İpotek şerhleri vardır, detayları dosyasındadır.
1. Satış Günü : 27/12/2018 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 28/01/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : ESKİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU ESKİL/AKSARAY
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Eskil İlçe, EŞMEKAYA Mahalle/Köy, 3283 Parsel,Satışa konu taşınmaz Eşmekaya beldesinde bulunmaktadır. Tapu kaydında ev ve arsa niteliğinde olan taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibariyle herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Adresi : Eşmekaya Mah. 3283 parsel, Eskil/AKSARAY
Yüzölçümü : 1.412,93 m2
İmar Durumu : Eşmekaya Belediye Başkanlığının 26/04/2018 tarihli 11971696-659-446 sayılıyazısı gereği Eşmekaya Belediyesi imar sınırları içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti : 45.213,76 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz ve İpotek şerhleri vardır, detayları dosyasındadır.
1. Satış Günü : 27/12/2018 günü 10:45 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 28/01/2019 günü 10:45 - 10:55 arası
Satış Yeri : ESKİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU ESKİL/AKSARAY
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Eskil İlçe, EŞMEKAYA Mahalle/Köy, 3284 Parsel,Satışa konu taşınmaz Eşmekaya beldesinde yer almaktadır. Tapu kaydında ev ve arsası niteliğinde olan taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibariyle herhangi bir yapının olmadığı tespit edilmiştir.
Adresi : Eşmekaya Mah. 3284 parsel Eskil/AKSARAY
Yüzölçümü : 451,44 m2
İmar Durumu : Eşmekaya Belediye Başkanlığının 26/04/2018 tarihli 11971696-659-446 sayılıyazısı gereği Eşmekaya Belediyesi imar sınırları içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti : 14.446,08 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz ve ipotek şerhi vardır, detayları dosyasındadır.
1. Satış Günü : 27/12/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 28/01/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : ESKİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU ESKİL/AKSARAY
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Eskil İlçe, EŞMEKAYA Mahalle/Köy, 548 Ada, 4 Parsel,Satışa konu taşınmaz Eşmekaya beldesinde yer almaktadır. Tapu kaydında ev ve arsası niteliğinde bulunan taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibariyle oturum alanı 140 m2 olan bir ev ile toplam oturum alanı 55 m2 olan aş evi ile depo bulunmaktadır.
Adresi : Eşmekaya Mah. 548 ada, 4 parsel Eskil/AKSARAY
Yüzölçümü : 2.144,22 m2
Arsa Payı : 1.788,80 m2
Hisse Pay/Payda : 178880/214422
İmar Durumu : Eşmekaya Belediye Başkanlığının 26/04/2018 tarihli 11971696-659-446 sayılıyazısı gereği Eşmekaya Belediyesi imar sınırları içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti : 57.241,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz ve ipotek şerhleri vardır, detayları dosyasındadır.
1. Satış Günü : 27/12/2018 günü 11:15 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 28/01/2019 günü 11:15 - 11:25 arası
Satış Yeri : ESKİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU ESKİL/AKSARAY
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/164 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.