Yazdır

T.C. AKHİSAR İCRA DAİRESİ
2018/48 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

A-) SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kayıt bilgilerine göre; Manisa ili, Akhisar ilçesi, Moralılar köyü, 123 Ada, 24 Parsel, 18.428,29 m² yüzölçümlü, tarla ana taşınmaz nitelikli olup, bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tapuda tarla vasfında olup, taşınmaz bağ olarak kullanılmaktadır. Parsel sulu tarım arazisidir. Yüzeyinin düz, killi-tınlı, derin profilli toprak yapısında ve 14-15 yaşlarında yüksek sistem bağ tesis edilmiş olduğu, tam verim çağında damla sulama sistemi ile sulanan bağ durumundadır. Yolu mevcut olup mahalle yoluna 200 mt mahalleye uzak konumdadır. Taşınmaz borçlu adına kayıtlı olup hissesi tamdır.
Kıymeti : 691.068,88 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Askeri Güvenlik Bölgesi içindedir.
5403/5578 S. Y geerğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.
05/08/2016 tarihinden başlamak üzere 10 yıllık kira şerhi vardır.
1. Satış Günü : 30/01/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Akhisar Belediyesi Kültür ve Sinema Salonu Fuaye Alanı (Şehit Necdi Şentürk Parkı) Akhisar/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapu kayıt bilgilerine göre; Manisa ili, Akhisar ilçesi, Moralılar köyü, 126 Ada, 27 Parsel, 13.878,29 m² yüzölçümlü, tarla ana taşınmaz nitelikli olup, bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tapuda tarla vasfında olup, taşınmaz tarla olarak kullanılmaktadır. Parsel sulu tarım arazisidir. Yüzeyi düz sürülü, killi-tınlı toprak yapısındadır. Taşınmazın yolu bulunmayıp mahalle yoluna 1200 mt civarındadır. Taşınmaz borçlu adına kayıtlı olup hissesi tamdır.
Kıymeti : 302.290,94 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 5403/5578 S. Y geerğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.
05/08/2016 tarihinden başlamak üzere 10 yıllık kira şerhi vardır.
1. Satış Günü : 30/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Akhisar Belediyesi Kültür ve Sinema Salonu Fuaye Alanı (Şehit Necdi Şentürk Parkı) Akhisar/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kayıt bilgilerine göre; Manisa ili, Akhisar ilçesi, Sazoba köyü, 2069 Parsel, 9.383,00 m² yüzölçümlü, tarla ve kargir ev ana taşınmaz nitelikli olup, bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tapuda tarla vasfında olup, taşınmaz bağ olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz sulu tarım arazisidir. Yüzeyin düz, killi-tınlı, derin profilli toprak yapısındadır. 7-8 yaşlarında yüksek sistem bağ tesis edilmtir. Tam verim çağında damla sulama sistemi ile sulanmaktadır. Parselin güney cephesinde yolu mevcut olup mahalleye 650 mt uzaklıktadır. Taşınmaz borçlu adına kayıtlı olup hissesi tamdır.
Kıymeti : 351.862,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 5403/5578 S. Y geerğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.
05/08/2016 tarihinden başlamak üzere 10 yıllık kira şerhi vardır.
1. Satış Günü : 30/01/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Akhisar Belediyesi Kültür ve Sinema Salonu Fuaye Alanı (Şehit Necdi Şentürk Parkı) Akhisar/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kayıt bilgilerine göre; Manisa ili, Akhisar ilçesi, Sazoba köyü, 1833 Parsel, 18.400,00 m² yüzölçümlü, tarla ana taşınmaz nitelikli olup, bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tapuda tarla vasfında olup, taşınmaz tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz sulu tarım arazisidir. Yüzeyi düz sürülü, milli-tınlı toprak yapısındadır. Taşınmaz mahalleye 270 mt uzaklıkla olup, doğusu ve güneyi yola cephelidir. Taşınmaz borçlu adına kayıtlı olup hissesi tamdır.
Kıymeti : 480.976,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Askeri Güvenlik Bölgesi içindedir.
5403/5578 S. Y geerğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.
05/08/2016 tarihinden başlamak üzere 10 yıllık kira şerhi vardır.
1. Satış Günü : 30/01/2020 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Akhisar Belediyesi Kültür ve Sinema Salonu Fuaye Alanı (Şehit Necdi Şentürk Parkı) Akhisar/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B-) SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/48 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İİK.nun 127.maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan, mernis adresi de olmayan Adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 29/11/2019
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.