Yazdır

T.C. AKÇAABAT İCRA DAİRESİ

2019/249 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Trabzon İl,Akçaabat İlçe,722 Ada,134 Parsel,Yaylacık Mahalle, Yaylacık Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında tarla olarak geçmektedir.Taşınmaz Yaylacık Mahallesi sınırlarında olup,mahallenin güney-doğu kısmında (Düzköy vadisine bakan yamaçta), yapılaşmanın az olduğu yeni yerleşim alanı içerisindedir.Trabzon-Giresun sahil yoluna 1,7km, İlçe merkezine yaklaşık 3,5km mesafededir. Taşınmaz Akçaabat Sanayi sitesi tarafında ki yamaçta bulunmaktadır.Ulaşım problemi yoktur.Taşınmaz fazla eğimli bir yapıya sahiptir.iyi derece vadi ve kısmen deniz manzaralıdır.Parsel ve parselden güneye doğru gidildikçe yapılaşma oranı azalmaktadır.Bu bölge genelde tarım arazisi ve fındıklık ile çevrilidir.Keşif parsel üzerinde herhangi bir yapıya rastlanılmamıştır.
Adresi : Trabzon İli,Akçaabat İlçesi,Yaylacık Mah.Yaylacık Mevkii,722 Ada,134 Parsel
Yüzölçümü : 719,35 m2
İmar Durumu : Akçaabat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve E.3193 sayılı yazısı ekinde sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre taşınmazın tamamı Ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır.
Kıymeti : 251.772,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında ki gibidir.
1. Satış Günü : 31/01/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 28/02/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Dürbinar Mah.İnönü Cad.Pulathane İş Merkezi Kat:3 İç Kapı No.319'da bulunan Depo Önü Akçaabat/Trabzon


Satış şartları :
1-
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/249 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/11/2019

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.