Yazdır

T.C. ADIYAMAN İCRA DAİRESİ 2018/9162 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre; Adıyaman Merkez Ilıcak Köyü 59 parsel 13.400,00 m² tam hisseli sulu tarla olup üzerinde 3083 sayılı Yasanın 13. md. gereği kısıtlıdır şerhi vardır. Bilirkişi raporuna göre;Toprak ve topoğrafik özellikler bakımından meyili ortalama %5-8 olup, homojen bir yapıdadır. Kolloviyal, killi-tınlı bünyeli makinalı tarıma elverişli, toprak derinliği ve verimi iyi olup yörede yetiştirilen tarıma elverişli 1. sınıf sulu tarım arazisidir. Üzerinde tütün anızı bulunmaktadır. Parselin toplulaştırma işlemi kısıtlaması bulunmaktadır. Parçalanıp bölünemez. M² değeri 15,00 TL dir. İl merkezine uzaklığı 35 km ve köye 250 metredir. Taşınmaza 201.000,00 TL kıymet takdiri yapılmış ve bu hali ile satışa çıkarılmıştır.
Kıymeti : 201.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 16/07/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 22/08/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : ADIYAMAN ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ SATIŞ BÜROSU/ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre;Adıyaman Merkez Ilıcak Köyü 62 parsel 26.600,00 m² yüzölçümlü tam hisseli sulu tarla nitelikli olup üzerinde 3083 sayılı Yasanın 13. md. gereği kısıtlıdır şerhi vardır. Bilirkişi raporuna göre; Toprak ve topoğrafik özellikler bakımından meyili ortalama %5-8 olup, homojen bir yapıdadır. Kolloviyal, killi-tınlı bünyeli makinalı tarıma elverişli, toprak derinliği ve verimi iyi olup yörede yetiştirilen tarıma elverişli 1. sınıf sulu tarım arazisidir. Üzerinde tütün anızı bulunmaktadır. Parselin toplulaştırma işlemi kısıtlaması bulunmaktadır. Parçalanıp bölünemez. M² değeri 15,00 TL dir. İl merkezine uzaklığı 35 km ve köye 250 metredir. Taşınmaza 399.000,00 TL kıymet takdiri yapılmış ve bu hali ile satışa çıkarılmıştır.
Kıymeti : 399.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 16/07/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 22/08/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : ADIYAMAN ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ SATIŞ BÜROSU/ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre;Adıyaman Merkez Ilıcak Köyü 528 parsel 62.164,77 m² yüzölçümlü tam hisseli sulu tarla nitelikli olup, üzerinde 3083 sayılı Yasanın 13. md. gereği kısıtlıdır şerhi vardır. Bilirkişi raporuna göre; Toprak ve topoğrafik özellikler bakımından meyili ortalama %5-8 olup, homojen bir yapıdadır. Kolloviyal, killi-tınlı bünyeli makinalı tarıma elverişli, toprak derinliği ve verimi iyi olup yörede yetiştirilen tarıma elverişli 1. sınıf sulu tarım arazisidir. Üzerinde tütün anızı bulunmaktadır. Parselin toplulaştırma işlemi kısıtlaması bulunmaktadır. Parçalanıp bölünemez. M² değeri 15,00 TL dir. İl merkezine uzaklığı 35 km ve köye 250 metredir. Taşınmaza 932.471,55 TL kıymet takdiri yapılmış ve bu hali ile satışa çıkarılmıştır.
Kıymeti : 932.471,55 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 16/07/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 22/08/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : ADIYAMAN ADALET SARAYI İCRA DAİRESİ SATIŞ BÜROSU/ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9162 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.