Yazdır

T.C.
KOZAN
İCRA DAİRESİ

2019/1184 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İli, Kozan İlçesi, Eskimantaş Mah. 133 Ada, 52 Parsel 32.808,68 m² yüzölçümlü olan taşınmaz toprak yapısı orta derin toprak profiline sahip, orta taşlı, killi - tınlı toprak yapısında , kuru şartlarda tarım yapılan Kuru Tarım Arazisi Vasfında olduğu, % 4 -5meyilli olduğu, 13.000,00 m² alanı 25-30 yaşlarında zeytin bahçesi, 19,808,68 m² alanı toprak işlemesi (sürümü) yapılmış tarla vasfında olduğu 13.000,00 m² alandaki zeytin ağaçlarının yapılan incelemesinde ağaçların taş yapısının tam verim çağında olmasına rağmen keşif tarihinde halk arasında var yılı, yok yılı diye tabir edilen periyodisitesi en düşük yılında olduğu, verimin % 70-80 dolayında verim yılına göre az olduğu ve budama, toprak işlemesi ve gübreleme vs. gibi bakım ve işlemlerinin yapılmadığı, toprak tarla yoluna 5-10 metre mesafede olduğu görülmüştür. Taşınmazın konumu ve ekolojik özellikleri göz önünde bulundurularak yapılan piyasa araştırmasında taşınmazın bulunduğu bölgede, yukarıda bahsedilen özellikleri taşıyan kuru tarla durumundaki taşınmazın, arazi fiyatlarının keşif tarihi itibariyle ortalama değeri 6.00 TL / m², 25-30 yaşlarında zeytin bahçesinin ise 17,00 TL / m² 'dir. buna göre borçluya ait kıymet takdirine konu taşınmazın 13.000,00 m² zeytin bahçesi olan yerin değeri 13.000,00 m² x 17,00 TL / m² = 221.000,00 TL olarak hesaplanmıştır. Yine borçluya ait kıymet takdirine konu taşınmazın 19.808,68 m² zeytin bahçesi olan yerin değeri 19.808,68 m2 x 6,00 TL / M² = 118.852,08 TL olarak hesaplanmıştır. Zeytin ve tarla kısmının toplam değeri = 221.000,00 TL (Zeytin) + 118.852,08 TL (Tarla ) = 339.852,08 TL'dir.
Adresi : Eskimantaş Mah. Kozan/Adana
Yüzölçümü : 32.808,68 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 339.852,08 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydına olduğu gibidir
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 19/03/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Hacıuşağı Mah. Jandarma Sok. No:27 Kozan Belediyesi Mezat Salonu Kozan/Adana - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Kozan İlçe, 110 Ada, 10 Parsel, BUCAK Mahalle/Köy, Adana İli, Kozan İlçesi, Bucak Mah. Eskiköyarası Mevkii, (eski 1241 ) 110 Ada, 10 Parsel, 11.491,06 Yüzölçümlü, Portakal Bahçesi olan taşınmaz toprak yapısı orta derin toprak profiline sahip, orta taşlı, killi - tınlı toprak yapısında, Sulu Tarım Arazisi Vasfında, % 1-2 meyilli, 8-10 yaşlarında portakal bahçesi olduğu, damlama sulama sistemi ile sulandığı, ağaçların taş yapısı, gelişmişliği ve bakımı göz önüne alındığında henüz tam verim evresinde olmadığı tespit edilmiştir. İlgili taşınmaz olan 11.491,06 m² yerin değeri 11.491,06 m² x 25.00 TL / M² = 287.276,50 TL'dir.
Adresi : Bucak Mah. Kozan /Adana
Yüzölçümü : 11.491,06 m2
Arsa Payı : Fatma Mantı 1/4 - Seydi Ali Mantı 3/8 - Kübra Mantı 3/8
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 287.276,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 19/03/2020 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : Hacıuşaağı Mah. Jandarma Sok. No:27 Kozan Belediyesi Mezat Salonu Kozan/Adana -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Yeteri kadar satış ilanının hazırlanarak ilgililere tebliğine , tebliğ edilememesi halinde satış ilanının tebliğ yerine kaim olacağına,
7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1184 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.