Yazdır

T.C.
CEYHAN
İCRA DAİRESİ

2018/4608 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
A-) SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kayıtlarına göre; Adana İli, Ceyhan İlçesi, Bahriye Mah. Köy Civarı Mevkii, 189 Parselde kayıtlı 167.179,57 m² yüzölçümünde tarla niteliğinde taşınmaz olup, bilirkişi raporuna göre; taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı vasıfta, sulama imkanına sahip, bir yılda 2 ürün alınabilen buğday, mısır, pamuk, yerfıstığı gibi ürünlerin yetiştirilebileceği, 1. sınıf sulu tarım arazisidir. Taşınmaz düz olup, derin bünyeli toprak yapısına sahiptir. Belediye imar durum yazısından; taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 3.368.668,33 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan: 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır. Diğer hususlar tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/01/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 30/01/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Belediye Başkanlığı Mezat Salonu - Konakoğlu Mah. Dr.Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 CEYHAN / ADANA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kayıtlarına göre; Adana İli, Ceyhan İlçesi, Bahriye Mah. Köy Civarı Mevkii, 68 Parselde kayıtlı 70.800,00 m² yüzölçümünde tarla niteliğinde taşınmaz olup, bilirkişi raporuna göre; taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı vasıfta, sulama imkanına sahip, bir yılda 2 ürün alınabilen buğday, mısır, pamuk, yerfıstığı gibi ürünlerin yetiştirilebileceği, 1. sınıf sulu tarım arazisidir. Taşınmaz düz olup, derin bünyeli toprak yapısına sahiptir. Belediye imar durum yazısından; taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.426.620,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan: 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır. Diğer hususlar tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 30/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Belediye Başkanlığı Mezat Salonu - Konakoğlu Mah. Dr.Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 CEYHAN / ADANA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B-) SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve 1/2 tapu harcı satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4608 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İİK.nun 127.maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan, mernis adresi de olmayan Adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 01/11/2019
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.