Yazdır

T.C.
ALADAĞ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İli Aladağ İlçesi Civanbey Mahallesi Masiret mevkii, 130 Ada No , 168 Parsel No , 1.793,60 m² alana sahip tarla vasıflı olup, taşınmazın üzerinde 2 katlı ahşap bina ve sebze ekili tarla durumunda, taşınmazın tarla değeri; yazları yaylalık olarak kullanılması, belediye hizmetlerinden kısman faydalanması ve imar planının dışında kalması gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda ortalama tarla değeri 35.872,00 TL, Taşınmasın üzerindeki değerinin; iki katlı ev olarak oturum alanı zemin katta 63,00m² ve 1. Kat 63,00 m² dir. Toplam yapı alanı 126,00 m²zemin katta ayrıca 9,00 m² oturum alanlı depo bulunmaktadır. Binanın zemin katta dışı sıvalı içi sıvasız, zemin kat briket duvar örülü, sıvasız, ahşap pencereli, üst kat ahşap, çatısı boyalı saç kaplama, pvc pencereli, ön cephede ortalama 1,00 m yüksekliğinde briket duvar bulunmakta, arazinin etrafı 2 m yüksekliğinde fens teli ile çevrili, cit uzunluğu 210 metredir. Bina ve müştemilatların konum ve özellikleri dikkate alındığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık maliyetleri hizmet sınıfına göre 2. Sınıf B Hizmet Sınıfında olduğu, fiziki durumu ve yıpranma dikkate alındığında yapının değeri 2. Kat 74,340,00 TL, Depo 1.665,00 TL, Çit Değeri 4.200,00 TL %15 yıpranma payı düşüldüğünde yapıların toplam değeri 68.174,25 TL, Tarla ve Yapı Toplam Değeri 104.046,25 TL'dir.
Adresi :
Yüzölçümü : 1.793,60 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 104.046,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer
1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 07/02/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Aladağ Belediyesi Zemin Kat Gençlik Merkezi Salonunda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.