Yazdır

T.C.
KDZ.EREĞLİ
1. İCRA DAİRESİ
2018/4293 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Zonguldak İl, Ereğli İlçe, 2555 Ada, 118 Parsel, BAĞLIK Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz ana niteliği arsa, bağımsız bölüm niteliği mesken triblekstir. Taşınmaz üzerinde halihazırda zemin kat, 1.Normal kat+dubleks kat olmak üzere 4 katlı yapı bulunmaktadır.Parsel üzerinde bitişik nizam olarak konumlandırılmıştır. Yapının dış cephesi montalamadır. Kdz.Ereğli Belediyesinden alınmış 15/07/1991 tarihli 4/11-131 sayılı ile yapı ruhsatı alınmıştır. Zemin kat hali hazırda işyeri -büro-depo olarak kullanılmaktadır, giriş kapısı demir olup ıslak hacimler seramik , yaşam mahalleri laminat kaplıdır. 1.Normal kat ,mesken olarak kullanılmaktadır. giriş kapısı çelik kapı, ısıtma koloriferi /kombili, pencereleri beyaz pvc doğramadır. Islak hacimler seramik, yaşam mahalleri laminat kaplıdır. Balkonu pvc ve cam balkon ile kapatılmıştır. 2.Normal kat dubleks niteliğindedir. Giriş kapısı çelik kapı, ısıtma kalorifer/kombili ,pencereleri beyaz pvc doğramadır. Islak hacimler seramik, yaşam mahalleri laminant kaplıdır. Balkonu pvc ve cam balkon ile kapatılmıştır. Taşınmaz yol,su , elektrik ,ulaşım ,aydınlatma ,ısınma , kanalizasyon ve çöp toplama gibi belediye hizmetlerinden bedelsiz faydalanmaktadır. Şehir idari ve ticari merkezine kuş uçuşu 1 km mesafededir. Şehircilik yönünden gelişmekte olan bir bölgede kalmakta olup çevresinde ibadet yerleri ,eğitim kurumları, özel konut binaları ve sosyal konut siteleri bulunmaktadır. Yapı toplam alanı 267 m² olup, arsa yüz ölçümü 364,00 m² dir. Muhtesat değeri 274.609,50 TL , arz değeri 218.400,00 TL'dir.
Adresi : Bağlık Mahallesi, Tezel Sokak,No:30 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Yüzölçümü : 267 m²
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 5 kat (A-5) imara sahiptir.
Kıymeti : 493.009,50 TL
KDV Oranı : Satış tarihindeki yasal güncel oran alınacaktır.
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Yönetim planı -- 807 kütük sahifedeki methal bu ve 802,803,804,805 ve 1026 Kütük sayfadaki gayrimenkuller arasında müşterektir. Eklenti bilgileri: Kömürlük
1. Satış Günü : 27/01/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 21/02/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : KDZ.EREĞLİ ADLİYESİ MEZAT SALONU -KDZ.EREĞLİ -ZONGULDAK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4293 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.