Yazdır

T.C.
BURSA
7. İCRA DAİRESİ
2018/770 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydı: Bursa ili, Yıldırım ilçesi,Meydancık Mah. de 169 ada, 23 parselde kayıtlı kat irtifakı tesis edilmiş 196,08 m2 sahalı üç katlı kargir bina niteliğindeki gayrimenkulde 2. katta 40/200 arsa paylı 4 nolu konutun tam hissesi.
İmarDurumu:Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Meydancık mah. 169 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında bulunduğu, Parsele bitişik nizam üç katlı (h:9,50 mt) konut bölgesinde kaldığı belirtilmektedir.
Mahalli Durum: Bursa Yıldırım ilçesi, Meydancık Mah. Alancık cd. No:32/B adresinde kain Kazma Apt. 4 nolu meskendir. 4 nolu mesken binanın doğu kısmında binanın son katında yer almaktadır. Normal katların her birinde ikişer daire vardır. Binada asansör yoktur. Merdivenler mermerkaplıdır.Soba ile ısıtılmaktadır. Doğalgaz yoktur. Daire salon, iki oda, mutfak, hol ve balkondan oluşmaktadır.Salon ve odaların zemini marley, ıslak satıhlar seramik kaplıdır. Daire kapısı ve iç kapılar ahşap, pencereler pvc den yapılmıştır. Mutfak tezgahı mermerit olup tezgah altında ve üstünde dolap vardır. Banyoda duş ve lavabo vardır.
Gayrimenkul şehir merkezine ortalama 2 km doğuda yer almaktadır. Bölgede her türlü kamu hizmetleri mevcuttur. Otopark sorunu vardır.Toplu taşıma araçlarıyla bölgeye ulaşım imkanı vardır.Bina ortalama 30 yaşındadır. Daire brüt 70 m2, net 55 m2 alanındadır.
Kıymeti : 125.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/12/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 23/01/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok Uluyol MERKEZ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/770 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,satış ilanı tebligatlarının bila tebliğ dönmesi halinde elektronik ortamda ve gazetede yapılan satış ilanı İİK Madde 127 gereğincetebligat yerine geçeceği ilan olunur.05/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.