Yazdır

T.C.
MALATYA
İCRA DAİRESİ
2018/281 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 70 Ada, 101 Parsel, Koyunoğlu Mahalle/Köy,C Blok, 3 Kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz bodrum+zemin kat+ 4 normal kattan oluşan, betonarme, merkezi sistem (iptal edilmiş), kaloriferli, asansörsüz binanın 3. katında bulunmaktadır. Mutfak dolaplı, ıslak alanlar seramik, odalar ve salon tabanları laminat parke kaplı, duvarlar plastik boyalı, iç kapılar ahşap yağlı boyalı, Balkon kapıları ve pencereler PVC çift camlı, doğalgaz kombi kaloriferli asansörsüz meskendir. Taşınmaz 3 oda, salon, mutfak, hol, banyo, wc, 2 balkondan oluşmaktadır. Taşınmaz 3.895 m2 miktarlı arsanın 1/102 arsa payına sahip olan binada Brüt 105,00 M2 alana sahiptir.
Adresi : Koyunoğlu Mah. Koyunoğlu Cd. Kazım Zeytin Sk.Köknar Sitesi Aydın Apt. C Blok No:4 Kat:3 Daire:8 Yeşilyurt / MALATYA
Yüzölçümü : 105 m2
Arsa Payı : 1/102
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Konut alanında blok nizam 5 kat ve 1,50 yoğunluklu yapılaşmaya müsaadelidir.
Kıymeti : 128.100,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 15/10/2019 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 14/11/2019 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Malatya İcra Müdürlüğü Zemin Kat Halfettin Mah. Koru Sok. No:8/A BATTALGAZİ / MALATYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/281 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.