Yazdır

T.C.
YALOVA
İCRA DAİRESİ


2019/1275 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Özellikleri :Yalova İli Çınarcık İlçesi Merkez Mahallesi Köyiçi Mevkii 356 Ada 1 Parsel sayılı 604,17m2 yüzölçümlü ana taşınmazın niteliği arsa bağımsız bölüm niteliği daire olan taşınmazın B/Blok 3.kat Bağ.Böl no:7 deki dairenin tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır.Bağımsız bölüm zemin kattan yapılan bina girişine göre sol ön kolda konumludur.Taşınmaz onaylı mimari projesine göre;3.normal katında (90m2) 2 adet oda,1 adet salon,1 adet banyo,1 adet antre,1 adet mutfak,2 adet balkon alanlarından oluşmaktadır.Taşınmazın giriş kapısı çelik doğrama pencereleri PVC doğramadır.Zeminler oda ve salonda laminant,diğer tüm hacimlerde seramik karo ile kaplıdır ve plastik boyalıdır.Tavanlar stropiyer köpük kaplamadır.Banyoda duşakabin,hilton tipi lavabo ve klozet,mutfakta granit tezgah ve MDF dolaplar bulunmaktadır.Taşınmazın konumlu olduğu yapı dış cephe dış cephe boyası ile boyalıdır.Bina 17 yıllık yapı olup tadilat ihtiyacı bulunmaktadır.Binanın giriş kapısı camlı demir doğrama,merdiven korkulukları demir doğramadır.Merdivenler mermer ile kaplıdır.Taşınmaza yakın mesafede Çınarcık Belediyesi,Çınarcık Devlet Hastanesi,Çınarcık Anadolu Lisesi bulunmakta olup,ana arter olan Gazi Süleyman Arslan Caddesi üzerinde yeni yapıda ve eski yapıda meskenler bulunmaktadır.Bulunduğu bölge tüm alt yapı olanaklarından faydalanmakta olup ulaşım imkanları oldukça iyi durumdadır.
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisin de olduğu;Ayrık nizam 4 kat,Taks:0,40 Kaks:1,60 Konut alanı olarak planlandığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 23/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 20/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : UĞUR MUMCU TİYATRO SALONU - RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ HUZUR SOKAK NO :2 KAT :1 MERKEZ / YALOVA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve tebligat yapılamayan ilgililere İİK.127 uyarınca gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.

6- Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı 6352 Sayılı Kanun İle Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması konulu yazısı doğrultusunda , İİK 9.Maddesinin " İcra İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödemenin Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra İflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. " amir hükmü gereğince "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılması; bu itibarla %20 nakit teminatın TR84 0001 5001 5800 7274 0403 61 IBAN nolu müdürlüğümüzün T.C.Vakıfbank YalovaŞubesi "Emanet Kasa Hesabı"na ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir." Katılımcıların ihale sırasında , ihaleye girilecek dosya numarası yazılı banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup,nakit teminat kabul edilmeyecektir"

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1275 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.