Yazdır

T.C.
EŞME
İCRA DAİRESİ
2019/61 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Uşak İli, Eşme İlçesi, Şehitalibey Mahallesi, 105 ada, 9 parsel, 4+Çatı Arası Kat, 11 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı dubleks meskenin tamamı tapu kaydına göre 267/2209 arsa payı ile Borçlu'ya aittir. Giriş kapısı çelik kasalı dubleks meskenin iç kapıları Amerikan kapı modellidir. Pencereleri pvc doğrama olan meskenin 4. katı, 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet, ebeveyn banyosu, koridor, antreden ibaret, dubleks çatı arası katı ise 4 oda, banyo, ebeveyn banyosu, koridor ve teras balkondan ibarettir. Toplamda 289 m² yapı kullanma izni bulunan meskenin duvarları tuvalet ve banyolar ile mutfak tezgâh arasında seramik diğer alanlarda saten alçılı plastik boyalıdır. Tabanları banyolar, tuvalet, balkonlar, mutfak ve 4. kat antre koridorda seramik, diğer alanlarda laminant parkedir. Çatı katına çıkılan betonarme merdiven alüminyum doğrama korkuluklu, laminant parke kaplamalıdır. Mutfakta mdf mutfak dolabı, mermer bankosu bulunan meskenin duşakabini bulunmaktadır. Elektrik, su, kanalizasyon ve ptt hizmetlerinden yararlanabilmekte, ilçe merkezli konumda olan 11 nolu bağımsız bölümün keşif tarihinde kullanılır durumda olduğu görülmüştür. 11 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı dubleks meskenin bulunduğu 105 Ada, 9 nolu parsel 442,26 m2 yüzölçümüne sahip ve imar durumuna göre bitişik nizam, 5 katlıdır. 105 ada, 9 parsel köşe parsel olup, 12,00 m genişliğindeki Doktor Şevket Eşmelioğlu Caddesi ve Dinçer Sümer Sokak ile cephelidir. 9 parsel üzerinde, 2 bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kattan ibaret betonarme yapı bulunmakta olup, yapı Kaloriferli ve asansörlüdür. 13.08.2015 tarih ve 2015/65 numara ile ruhsata bulunan yapıda bulunan bağımsız bölümlerin tamamına 12.08.2016 tarihinde yapı kullanma izni alınmıştır.
Yüzölçümü : 289 m2
Arsa Payı : 267/2209
İmar Durumu : Bitişik nizam, 5 katlıdır.
Kıymeti : 320.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/03/2020 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 21/04/2020 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : Eşme Hükümet Konağı Giriş Salonu Eşme/UŞAK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İİK NUN 127.MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ :Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ yapılamaması tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/61 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.