Yazdır

T.C.İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ

2018/35830 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İst. İli, Ümraniye ilçesi, Atatürk mah., 787 ada, 55 parselde kayıtlı, 58724,84 m2 yüzölçümlü, 17 katlı A Blok, 16 katlı B ve C Blok, 13 katlı D Blok, 14 katlı E Blok vasıflı taşınmazlarda,7951469/6566400000 arsa paylı, D blok, 6. kat, 3 nolu giriş, 21 bağ. bölün nolu dairedir. ebeveyn banyolu üç yatak odası tuvalet ve banyo mahalleri bulunmaktadır.Döşemeler ıslak zeminlerde, hol ve mutfakta seramik kaplamadır. Salon ve diğer odalar parke kaplamadır. Mutfakta tezgâh altı üstü dolapları mevcut olup dekoratiftir. Banyoda, klozet, lavabo ve duşakabin vardır. Daire net 99 m2 yüzölçümlüdür. site içinde açık ve kapalı yüzme havuzu, fitnes gibi sosyal tesisler ve çevre düzeni yapılmış yeşil alanlar bulunmaktadır. Binada su, elektrik kalorifer ve asansör(cift) tesisatları vardır. Isınma sistemi merkezi sistem şeklindedir. Bina her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder konumda olup ulaşımı kolaydır.
Adresi : Tantavi Mah., Estergon Cad. No:24 Eksen İstanbul Sitesi D Blk Apt., 3.Nolu Giriş, K:6 D:21Ümraniye/İst.
Yüzölçümü : Daire net 99 m2’dir.
Arsa Payı :7951469/6566400000
İmar Durumu : Ümraniye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müd.nün 12.12.2016 tarih 60269154.754-(1999/1532)-256689-2772911 sayılı imar durumu yazısında Ümraniye İlçesi, Atatürk Mah.,11 Pafta, 787 ada 55 parsel sayılı yer, 787 ada 32 parselin yola terk parka terk ve ifraz işlemleri ile ilgili 20.05.2010 tarih ve 2010-1304 sayılı Encümen Kararı alındığı ve eski 32 parselin ifrazı sonucu 49,50,51, 52,53,54,55 ve 56 nolu parsellerin oluştuğu görülmüş olup, 13.02.1998-15.03.1999-18.11.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama Planı ile 13.02.2010 t.t.'li İstanbul ili Ümraniye ilçesi, Atatürk Mahallesi, 11 pafta 787 ada 32 parsele ait uygulama imar planı tadilatına göre ifraz sonucu oluşan bu parsellerden 55 parsel "maxTAKS:0,3"; maxKAKS:1,5 ; H:serbest; yapılanma şartlarına sahip "U" LEJANTLI KONUT ALANI' nda kalmakta olduğu, emsal net parsel üzerinden hesaplanacağı, açık ve kapalı çıkmaların dahil olduğu, yapılarda kot, her yapının oturduğu tabi zemin ortalaması olduğu bu lejantlı alanlarda ticari alan varsa maxTAKS:0,3; maxKAKS: 1,25; H:serbest ve avan projesine uygun uygulama yapılacağı belirtilmektedir.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.)Yön Planı 10.12.2010 Tarih ve 30559 yev. No ile-A-B-C-D-E Bloklar Kat Mülkiyetine çevrilmiştir.-0.0000095147 TL.bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(TEDAŞGenel Müdürlüğü lehine, 1Krş bedelle,99 yıllığına Kira Şerhi, 28.12.2012 tarih ve 34900 yev. No ile.- Eklenti: Depo,75 Nolu Depo D Blok, 10.12.2010 Tarih ve 30559 Yev No İle.
1. Satış Günü : 24/02/2020 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/35830 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.