Yazdır
İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde 99 m² 3+1 daire icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112096
Şehir : İstanbul / Ümraniye
Semt-Mahalle : ATATÜRK MAH. / ATATÜRK
Oda Sayısı : 3+1
: 99
Bulunduğu Kat : 6
Binadaki Kat Sayısı : 13
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 07.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/35830 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,000,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.02.2020 13:50
İkinci Satış Günü
:
20.03.2020 13:50
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ

2018/35830 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İst. İli, Ümraniye ilçesi, Atatürk mah., 787 ada, 55 parselde kayıtlı, 58724,84 m2 yüzölçümlü, 17 katlı A Blok, 16 katlı B ve C Blok, 13 katlı D Blok, 14 katlı E Blok vasıflı taşınmazlarda,7951469/6566400000 arsa paylı, D blok, 6. kat, 3 nolu giriş, 21 bağ. bölün nolu dairedir. ebeveyn banyolu üç yatak odası tuvalet ve banyo mahalleri bulunmaktadır.Döşemeler ıslak zeminlerde, hol ve mutfakta seramik kaplamadır. Salon ve diğer odalar parke kaplamadır. Mutfakta tezgâh altı üstü dolapları mevcut olup dekoratiftir. Banyoda, klozet, lavabo ve duşakabin vardır. Daire net 99 m2 yüzölçümlüdür. site içinde açık ve kapalı yüzme havuzu, fitnes gibi sosyal tesisler ve çevre düzeni yapılmış yeşil alanlar bulunmaktadır. Binada su, elektrik kalorifer ve asansör(cift) tesisatları vardır. Isınma sistemi merkezi sistem şeklindedir. Bina her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder konumda olup ulaşımı kolaydır.
Adresi : Tantavi Mah., Estergon Cad. No:24 Eksen İstanbul Sitesi D Blk Apt., 3.Nolu Giriş, K:6 D:21Ümraniye/İst.
Yüzölçümü : Daire net 99 m2’dir.
Arsa Payı :7951469/6566400000
İmar Durumu : Ümraniye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müd.nün 12.12.2016 tarih 60269154.754-(1999/1532)-256689-2772911 sayılı imar durumu yazısında Ümraniye İlçesi, Atatürk Mah.,11 Pafta, 787 ada 55 parsel sayılı yer, 787 ada 32 parselin yola terk parka terk ve ifraz işlemleri ile ilgili 20.05.2010 tarih ve 2010-1304 sayılı Encümen Kararı alındığı ve eski 32 parselin ifrazı sonucu 49,50,51, 52,53,54,55 ve 56 nolu parsellerin oluştuğu görülmüş olup, 13.02.1998-15.03.1999-18.11.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama Planı ile 13.02.2010 t.t.'li İstanbul ili Ümraniye ilçesi, Atatürk Mahallesi, 11 pafta 787 ada 32 parsele ait uygulama imar planı tadilatına göre ifraz sonucu oluşan bu parsellerden 55 parsel "maxTAKS:0,3"; maxKAKS:1,5 ; H:serbest; yapılanma şartlarına sahip "U" LEJANTLI KONUT ALANI' nda kalmakta olduğu, emsal net parsel üzerinden hesaplanacağı, açık ve kapalı çıkmaların dahil olduğu, yapılarda kot, her yapının oturduğu tabi zemin ortalaması olduğu bu lejantlı alanlarda ticari alan varsa maxTAKS:0,3; maxKAKS: 1,25; H:serbest ve avan projesine uygun uygulama yapılacağı belirtilmektedir.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.)Yön Planı 10.12.2010 Tarih ve 30559 yev. No ile-A-B-C-D-E Bloklar Kat Mülkiyetine çevrilmiştir.-0.0000095147 TL.bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(TEDAŞGenel Müdürlüğü lehine, 1Krş bedelle,99 yıllığına Kira Şerhi, 28.12.2012 tarih ve 34900 yev. No ile.- Eklenti: Depo,75 Nolu Depo D Blok, 10.12.2010 Tarih ve 30559 Yev No İle.
1. Satış Günü : 24/02/2020 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/35830 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.