Yazdır

T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. İCRA DAİRESİ

2018/656 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz İstanbul ili Tuzla ilçesi Merkez mahallesi 8921 ada 10 parsel nolu 168,18 m² yüzölçümlü arsa nitelikli binalı ana taşınmaz mahallen Evliya Çelebi Mahallesi Zümrüt sokak No:9 daki binanın zemin kat 1 nolu mesken nitelikli taşınmazdır. Parsel üzerinde bir yıl önce inşa edilen bodrum kat zemin kat üç normal katlı mimarlık hizmetlerine esas III. Sınıf B grubu yapılardan olan betonarme karkas bir bina vardır. Binanın zemin katta bina girişi ve bir adet mesken normal kat alanlarında birer adet mesken olmak üzere toplam dört adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Söz konusu zemin kat (1) nolu mesken giriş holü, mutfak, salon iki adet yatak odası banyo tuvalet mahalleri bulunmakta ve 70 m² inşaat alanlıdır. Bağımsız bölümün ıslak zemin döşemeleri seramik oda zemin döşemeleri ise laminat parke malzeme ile kaplanmıştır. Bağımsız bölüm müstakil kombili kaloriferli ısınma türündedir. Binanın asansör tesisatı vardır.
Adresi : Evliya Çelebi Mahallesi Zümrüt sokak No:9/1 Tuzla İstanbul
Yüzölçümü : 70 m2
Arsa Payı : 7709/32436
İmar Durumu : Dosya içerisinde bulunan Tuzla Belediye Başkanlığının yazıları ile taşınmaz 15/10/2012 t.t. Li 1/1000 ölçekli Tuzla Evliya Çelebi Yayla İstasyon ve Cami mahalleleri I.Etap uygulama imar palında KAKS:1,60 ayrık nizam yapılanma şartında konut alanında kalmaktadır
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın tapu kayıtlarında "otopark bedeline ilişkin taahhütmane
bulunmaktadır" şeklide şerh bulunupTapu kaydının aynısıdır
1. Satış Günü : 24/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/656 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.