Yazdır

T.C. ESKİŞEHİR 6. İCRA DAİRESİ

2015/7483 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Eskişehir ili, Tepebaşı İlçesi, Bektaşpınarı mahallesi,153 parsel sayılı,30.000.00m2 miktarlı, Tarla vasıflı taşınmazın borçluya ait 13/40 hissesi ( Naci YILMAZ ' a ait hissesi ) Taşınmaz üzerinde Zemin+1 normal ve Çatı katlı Yığma Kargir Bina ile müştemilatı vardır. İcra Takibi konusu taşınmazların toprak yapısı, topografik durumu, iklimi, yağış miktarı vb. gibi unsurlar dikkate alındığında,nadasa yer verilmeden yörede uygulanan en uygun bitki deseni kuru tarım arazisi olarak Kapitalizasyon faiz oranının % 6 ve 1.Yıl Buğday,2.Yıl Arpa münavebesinin (1/2) uygun olacağı ve üretim gelir- giderlerini Tepebaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 2017 yılı verilerine ve Gelir Yöntemine göre hesaplanan Net Gelir,TUİK’in Yİ-ÜFE endeksine göre Keşif tarihine uyarlanarak hesaplama yapılmış, m2 birim değeri kullanılarak, arazinin çıplak değeri bulunulmuştır. Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olup,yaklaşık% 3 ila %50 arasında değişeneğim vardır. Arazinin Çıplak Değeri =30.000.00m2x 1,50TL/ m2 =45.000,00TL. dir. Taşınmaz üzerinde Zemin + 1 Normal + Çatı katlı kargir bina ve Müştemilat vardır.1)İki Katlı Yığma Kargir Bina’nın; Zemin katında 2 adet mesken,1.katında 1 adet mesken ve Çatı katında da 1 adet natamam mesken bulunmaktadır.Zemin Kattaki Meskenler (1oda+Salon)+ Antre+Mutfak+(Banyo-Wc) ve Wc’den ibarettir.Bürüt yaklaşık,75.00’er m2 olup,toplam 150.00 m2 dir.1. Kat,Bürüt alanı yaklaşık,150.00 m2 olup,(3 oda+Salon)+Antre+Mutfak)Banyo-Wc)+Wc’den ibarettir.Çatı katı Bürüt alanı yaklaşık,70.00 m2 dir. Odaların tabanı masif parke,ıslak zeminlerin ise seramiktir.Duvarlar,sıva üstü boyalıdır.İç kapılar. ahşap (pres)dir. Mutfaklarda;mermer tezgah alt-üst ahşap esaslı dolap vardır.Banyolarda ; duşakabin,duş bataryası,Klozet, lavoba ve bataryası mevcuttur. WC de alaturka tuvalet taşı ve lavoba mevcuttur.Banyo ve Wc lerde duvarlar fayans,zemin seramiktir.Isınma,katı yakıt soba ile sağlanmaktadır.Çatı örtüsü Marsilya kiremit kaplıdır.Ayrıca,taşınmaz üzerinde 160.00 m2 Bürüt alanlı müştemilat vardır.2017 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğe göre inşa edilen İki Katlı Yığma Kargir Bina III. Sınıf A grubu yapı sınıfında yapılmış olup, inşaat m2 birim fiyatı 694,00TL/ m2 ,Müştemilat ise I.sınıf A grubu yapı sınfında yapılmış olup, inşaat m2 birim fiyatı 133,00TL/m2 ,Yıpranma oranı ise % 25 dir. Maliyet Hesabına göre ;İki Katlı Yığma Kargir Bina(ÇatıKatlı)=370.00 m2 x (694,00 TL./ m2x 0,75) = 192.585,00 TL.Müştemilat (Garaj+Besihane)=160.00 m2 x(133,00 x 0.75) TL/ m2 = 15.960,00 TL.Yapıların Toplam Bedeli = 192.585,00 TL. .+ 15.960,00 TL. = 200.545,00 TL. dir. TOPLAM(Arazinin Çıplak Değeri+Yapıların Değeri) = 45.000,00TL+ 200.545,00TL..=253.545,00 TL. dir.
Bektaşpınarı mahallesi,153 parsel sayılı,30.000.00 m2 miktarlı,Tarla vasıflı Taşınmazın tamamının Piyasa/Pazar DEĞERİ(Tarla+Yapılar) 280.000.00TL. olup,13/40 hissesi 91.000,00 TL. (Doksanbirbin Türk Lirası) dir.
İmar Durumu : İmar Durumu:Tepebaşı Belediye sınırları içerisinde olup,imar planı dışında plansız alanda kalmaktadır. Bektaşpınarı Mahallesi.466.Sokak asgari m2 Birim Değeri1,68 TL./ m2 dir.Ancak, m2 birim değeri Arsa vasfında olan taşınmazlar için takdir edilmiş olup,işbu taşınmazın vasfı Tarladır.
Kıymeti : 91.000,00 TL ( borçlunun hissesine düşen miktar )
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ve dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 12/02/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : 6 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/7483 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2019

İİK 127 MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan hissedarlara gönderilen tebligatların imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.