Yazdır

T.C.
TEKİRDAĞ
2. İCRA DAİRESİ
2018/257 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mah. Körfezboğazı Mevki, 139Ada, 1 Parsel, A6 Blok, Zemin Kat, 1 No'lu, 220/7360 Arsa Paylı,Mesken Nitelikli taşınmaz 2018 tarihli bilirkişi raporuna göre Belediye hizmetlerinde faydalanmakta olup genellikle orta-yüksek gelir gruplarının tercih ettiği bir mevkide, ulaşımı kolay, denize, 500 metre mesafede, Toki sitesine, Tekirdağ-İstanbul asfaltına yakındır. Parsel üzerinde 3 katlı betonarme bloklar inşaa edilmiştir. Taşınmaz bodrum+zemin+1 Normal katlı olup betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Mantolaması yapılmış, arsada 4 bağımsız bölüm mevcut olup yaşamın henüz başlamadığı belirtilmiştir. Meskenin natamam ve boş olduğu, mutfak dolapları ve tezgahı+banyo klozet, lavabo, duş teknesi+salon ve odaların zemin kaplamalarının yapılmamış durumdadır. Projesine göre dairenin balkonlar ve bodrum kattaki 40,00 m² kömürlük dahil 140,00 m² alana sahip olduğu belirtilmiştir. 3 oda+salon+mutfak+banyo+duş+antre+hol+kömürlük ve iki balkon hacimlerinden ibarettir. Pencereler pvc doğrama, dış kapısı çelik, iç kapıları ahşap, duvarları plastik boyalı, doğa ve deniz manzaralı,ön balkonunda barbekü mevcuttur. Meskenin bitiş oranının %90 civarında, asansörünün olmadığı, doğalgaz tesisatının çekildiği, havuz ve çevre düzenlemesinin kısmen yapıldığı, havuzun hali hazırda faal olmadığı belirtilmiştir.
Adresi : Gazioğlu Köyü Mahallesi, Körfez Boğazı Mevkii, Erdem Sokak- Devir Sok No:13/2 Ihlamur Park Evleri, A/6 Blok, Daire No:1 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 12.289,00 m2
Arsa Payı : 220/7360
İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazn 1/1000 Uygulama İmar Planı İçinde Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanında 0,15 /0,30 Kaldığı Belirtilmiştir.
Kıymeti : 290.000,00 TL
KDV Oranı : Satışı Yapılacak olan taşınmaz konut finansmanı kapsamında olup KDV
Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrasına Eklenen (ş) bendi uyarınca
ihale KDV'den istisna tutulmuştur.
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 21.09.2012 Tarih Ve 15181 Yevmiyeli Yönetim Planı
1. Satış Günü : 14/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 14/05/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Tekirdağ adliye sarayı -3. kat icra daireleri koridoru Süleymanpaşa/Tekirdağ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İş bu ilan İ.İ.K.'nın 127. maddesi gereğince, tapuda adresi bulunmayan, tapuda ismi tam olmayan veya tapuda kayıtlı adresinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen, tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/257 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.