Yazdır
TEKİRDAĞ 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Süleymanpaşa'da 90 m2 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

TEKİRDAĞ 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039167
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Semt-Mahalle : NUSRATLI MAH. / SÜLEYMANPAŞA
: 90
Yayınlandığı Gazeteler

TRAKYA 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/230 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
160,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.09.2019 14:20
İkinci Satış Günü
:
21.10.2019 14:20
Satış Yeri
:
Adliye Sarayı -3. Kat İcra Müdürlükleri Koridoru / TEKİRDAĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
TEKİRDAĞ
2. İCRA DAİRESİ
2019/230 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Süleymanpaşa İlçe, 305 Parsel, Nusratlı Mahalle , yenibağlar Mevkii, 13 Nolu Bağımsız Bölüm Ramada otel civarı , Panaroma evleri , ana taşınmaz niteliği : Arsa , 5. normal kat , 13 nolu bağımsız bölüm ,mesken nitelikli taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Bağımsız bölümün içinde olduğu bina , şehrinNusratlı Mahallesi , Yenibağlar mevkiindedir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Şehir merkezine 5 km mesafededir. Civarında Ramada Otel tesisleri bulunmaktadır. Deniz ve doğa manzaralıdır. Ulaşımı kolaydır. Tekirdağ Malkara asfaltına (İsmet İnönü Bulvarına ) cephelidir.Sitede inşaat işleri devam etmekte olup yaşam başlamamıştır. Ana bina zemin+7 normal katlıdır. Betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Dış cephesi tamamlanmış , ancak iç bölümleri natamam vaziyettedir. Halihazırda ibnşaat bitiş oranı %85 civarındadır. Asansör ve merdiven kollukları henüz yapılmamış , dairenin çoğunun ince işleri henüz yapılmamıştır. 90,00m2 net kullanım alanına sahiptir. İç bölümlerin alçı sıvası + seramik işleri +mutfak dolapları yapılmış , PVC pencere doğramaları +camları ve daire çelik dış kapısı takılmıştır. Diğer ince iş imalatları henüz yapılmamıştır. Banyoda lavabo , klozet, duşakabin vitrifiyeleri , mutfak eviye ve bataryası , kalorifer petekleri , elektrik priz ve anahtarları takımamıştır. 2 oda+salon+mutfak+banyo+ hol+2 balon hacimlerinden ibarettir. Salon ve oda zeminleri laminat parke , ıslak alanlar seramik kaplıdır. Dairenin inşaat bitiş oranı %95 civarındadır. Taşınmazın bulunduğu mevki kent merkezinden uzak olup satış ve kiralama kabiliyeti orta derecededir. Konum itibari ile alt ve üst yapısı tamamlanmış olup her türlü sosyal imkanlardan istifade edebilen konut alanında kalmaktadır.
Yüzölçümü : 935,00 m2
Arsa Payı : 9/241
İmar Durumu : Parsel imar planında Taks=0,25 Kaks=2,00 H=24,50M Ayrık nizam konut alanındadır
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 24/09/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 21/10/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı -3. Kat İcra Müdürlükleri Koridoru / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Süleymanpaşa İlçe, 305 Parsel, Nusratlı Mahalle, Yenibağlar Mevkii, 24 Nolu Bağımsız Bölüm Ramada otel civarı , Panaroma evleri , ana taşınmaz niteliği : Arsa , zemin kat ,24nolu bağımsız bölüm , işyerinitelikli taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Bağımsız bölümün içinde olduğu bina , şehrinNusratlı Mahallesi , Yenibağlar mevkiindedir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Şehir merkezine 5 km mesafededir. Civarında Ramada Otel tesisleri bulunmaktadır. Deniz ve doğa manzaralıdır. Ulaşımı kolaydır. Tekirdağ Malkara asfaltına (İsmet İnönü Bulvarına ) cephelidir.Sitede inşaat işleri devam etmekte olup yaşam başlamamıştır. Ana bina zemin+7 normal katlıdır. Betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Dış cephesi tamamlanmış , ancak iç bölümleri natamam vaziyettedir. Halihazırda ibnşaat bitiş oranı %85 civarındadır. Asansör ve merdiven kollukları henüz yapılmamış , dairenin çoğunun ince işleri henüz yapılmamıştır.61,00 m2 kullanım alanına sahiptir.Boş durumdadır. Duvarlar plastik boyalı , zemin seramik kaplıdır. Alüminyum doğama camekanlıdır.Ayrıca 4.50 m2 WC mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu mevki kent merkezinden uzak olupsatış ve kirealama kabiliyeti zayıftır.Konum itibari ile alt ve üst yapısı tamamlanmış olup her türlü sosyal imkanlardan istifade edebilen konut alanında kalmaktadır.
Yüzölçümü : 935,00 m2
Arsa Payı : 15/241
İmar Durumu : : Parsel imar planında Taks=0,25 Kaks=2,00 H=24,50M Ayrık nizam konut alanındadır
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18 ( KDV oaranı normalde %18 olup , taşınmazın 31.12.2019 tarihine kadar tescilinde %8 , bu tarihten sonra ise KDV hakkında o andaki mevzuat hükümleri uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuutur.
1. Satış Günü : 24/09/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 21/10/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı -3. Kat İcra Müdürlükleri Koridoru / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/230 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.