Yazdır
SÖKE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Söke/Yenikent'te dubleks konut icradan satılıktır (çoklu satış)

SÖKE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118556
Şehir : Aydın / Söke
Semt-Mahalle : YENİKENT MAH. / SÖKE
Oda Sayısı : 6+1
: 150
Banyo Sayısı : 3
Binadaki Kat Sayısı : 2
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖKE 22.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/197 TLMT
Muhammen Bedeli
:
350,000 TL
Birinci Satış Günü
:
09.03.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
08.04.2020 14:30
Satış Yeri
:
Söke Adliyesi Satış Odası (Zemin Kat) - Çeltikçi Mahallesi Bayındır Cad. Söke / AYDIN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

SÖKE

İCRA DAİRESİ

2018/197 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Söke İlçe, 1314 Ada, 54 Parsel, YENİKENT Mahalle/Köy, göcenoğlu pınarı Mevkii,zemin ve 1.kat , 23 Nolu Bağımsız Bölüm,mesken-dubleks vasfında taşınmazdır.Taşınmaz Söke belediyesi imar planı içerisindedir. Belediyeden alınan imar durumu bilgisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmakta olup , E:0,60 dır. denilmektedir.taşınmaz ; Aydın ili Söke ilçesi , Yenikent mahallesi , Güzelyalı sitesinde , zemin ve 1. kat,23 numaralı dubleks meskendir. Dubleks Mesken özellikleri :Bodrum katta ; 2 oda ve tuvalet banyo bölümü , Zemin katta ; salon , mutfak , 1 oda ve tuvalet banyo bölümü , 1.katta ; 3 adet oda ve tuvalet banyo bölümü bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı , pencereleri plastik doğrama olup pencerelerde ferforje korkuluk bulunmaktadır. Dubleks meskenin çevresinde bulunan bahçe duvarları yükseltilmiş durumda olup arka bahçesinde küçük yüzme havuzu mevcuttur. Yerinde yapılan ölçüm ve inceleme neticesinde inşaat alanı 150,00 m² olarak belirlenmiştir.Taşınmaz ; Söke şehir merkezinde uzak konumda , Yenikent mahallesinde site içerisinde , çevresinde dubleks meskenlerin olduğu mevkide bulunmaktadır.

Adresi : Yenikent Mah.Güzelyalı sitesi zemin ve 1.kat No:23 Söke /AYDIN

Yüzölçümü : 18.095,00 m2

Arsa Payı : 1/53

Hissesi :Tam

İmar Durumu : Belediyeden alınan imar durumu bilgisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmakta olup , E:0,60 dır. denilmektedir.

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 09/03/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 08/04/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Söke Adliyesi Satış Odası (Zemin Kat) - Çeltikçi Mahallesi Bayındır Cad. Söke / AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Söke İlçe, 842 Ada, 96 Parsel, YENİCAMİ Mahalle/Köy, gemiirimi Mevkii, 3 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz , Söke belediyesi imar planı içerisindedir. Belediyeden alınan imar durumu bilgisinde Uygulama imar planında ayrın konut 4 kat inşaat nizamlı olup , Taks:0,40 , Kaks:1,60 inşaat nizamlıdır. Ancak parsel Aydın Büyükşehir Belediyesinin 17/11/2016 tarih ve 424 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı sınırları içerisinde kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygunluğu sağlamak üzere aynı alanı da kapsar şekilde Belediyemizce 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılması gerekmekte olup , söz konusu uygulama imar planı revizyonunun Belediye meclisimizin 03/03/2017 tarih ve 2017/03-48 sayılı kararı ile etaplara ayrılarak yapılması kararı alınmıştır. Bahse konu parsel 5.Etaplama bölgesi içerisinde kalmaktadır. Planlama ile ilgili çalışma devam etmektedir.denilmektedir.taşınmaz ; Aydın ili , Söke ilçesi , Yenicami mahallesi , Tural sokak ve tapunun 842 ada , 96 parselinde kayıtlıdır. Parsel üzerinde 4 katlı bina mevcut olup tespite konu olan mesken binanın 2.katında 3 nolu bağımsız bölüme ait meskendirMesken özellikleri :Meskende ; 2 oda , salon , mutfak , banyo-tuvalet bölümleri bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı , pencereleri plastik doğramadır. Yerinde yapılan ölçüm ve inceleme neticesinde inşaat alanı 110,00 m² olarak belirlenmiştir.Taşınmaz ; Söke şehir merkezinde uzak konumda , Yenicami mahallesinde konut yoğunluğunun olduğu mahalle arasındadır. Özel hastaneye yaklaşık 200 metre , Ali Rıza Efendi ilkokuluna yaklaşık 300 metre mesafededir.

Adresi : Yenicami Mah.Tural Sok.2.kat No:3 Söke/AYDIN

Yüzölçümü : 263,18 m2

Arsa Payı : 1/4

Hissesi : Tam

İmar Durumu :Belediyeden alınan imar durumu bilgisinde Uygulama imar planında ayrın konut 4 kat inşaat nizamlı olup , Taks:0,40 , Kaks:1,60 inşaat nizamlıdır. Ancak parsel Aydın Büyükşehir Belediyesinin 17/11/2016 tarih ve 424 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı sınırları içerisinde kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygunluğu sağlamak üzere aynı alanı da kapsar şekilde Belediyemizce 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılması gerekmekte olup , söz konusu uygulama imar planı revizyonunun Belediye meclisimizin 03/03/2017 tarih ve 2017/03-48 sayılı kararı ile etaplara ayrılarak yapılması kararı alınmıştır. Bahse konu parsel 5.Etaplama bölgesi içerisinde kalmaktadır. Planlama ile ilgili çalışma devam etmektedir denilmektedir

Kıymeti : 160.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 09/03/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 08/04/2020 günü 14:50 - 14:55 arası

Satış Yeri : Söke Adliyesi Satış Odası (Zemin Kat) - Çeltikçi Mahallesi Bayındır Cad. Söke/ AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de satış ilanı İİK madde 127 gereğitebligat yerine geçecektir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/197 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/01/2020