Yazdır

T.C.

SÖKE

İCRA DAİRESİ

2019/376 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Söke İlçe, 786 Parsel, ASLANYAYLASI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, taşınmaz için Söke Belediyesinden alınan imar durumu bilgisinde Parsel ; Aydın İl İdare Kurulunun 02/06/1988 tarih ve 5-1089 sayılı kararıyla onanan Aslanyaylası Köyü Yerleşik Alan Sınırı içerisinde kalmaktadır. Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında olup , 1/25000 ölçekli Aydın İli Nazım İmar Planında Düşük Yoğunlukta Konut Alanı tanımlı alanda kalmaktadır. Parselde yeni yapı yapılması halinde yapılanma koşulları , 1/25000 ölçekli Aydın İli Nazım İmar Planı plan hükümlerinin 3.1.7.8.maddesine istinaden İmar Planı olmayan Düşük Yoğunlukta Mevcut Konut Alanı olarak tanımlanmış kırsal yerleşme alanlarında konut , tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile turizm tesislerinde ve ticari kullanımlarda yapılaşma koşulları TAKS=0,40 , Emsal=0,50 , en çok bina yüksekliği = 6,50 m (2 kat) , maksimum inşaat taban alanı 300 m² olarak uygulanır. Silo , Samanlık , Yem deposu , vb. yapılar için en çok bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda belediyesince belirlenebilir. hükmü geçerlidir.denilmektedir.Taşınmaz ; Aydın ili , Söke ilçesi ,Aslanyaylası mahallesi 786 parselde kayıtlı , 572,00 m² alana sahip , AVLULU KAGİR EV den oluşmaktadır.Parsel içerisinde , tek katlı , yığma duvarlı , ahşap çatı üzeri kiremit kaplı , pencereleri ahşap doğrama , 2 oda , 1 mutfak , banyo-tuvalet bölümleri olan , eski , bakımsız durumda köy evi bulunmaktadır. Yerinde yapılan ölçüm neticesinde köy evinin inşaat alanı yaklaşık 63,00 m² olarak belirlenmiştir.Parsel içinde ayrıca ; tek katlı , yığma duvarlı , ahşap çatı üzeri kiremit kaplı olan depoodunluk olarak kullanılan yapı da bulunmaktadır. Yerinde yapılan ölçüm neticesinde deponun inşaat alanı yaklaşık 25,00 m² olarak belirlenmiştir.

Adresi : Aslanyaylası Mah.Köyiçi Mevkii Söke/AYDIN

Yüzölçümü : 572,00 m2

Hissesi : Tam

İmar Durumu : Taşınmaz için Söke Belediyesinden alınan imar durumu bilgisindeParsel ; Aydın İl İdare Kurulunun 02/06/1988 tarih ve 5-1089 sayılı kararıyla onanan Aslanyaylası Köyü Yerleşik Alan Sınırı içerisinde kalmaktadır. Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında olup , 1/25000 ölçekli Aydın İli Nazım İmar PlanındaDüşük Yoğunlukta Konut Alanı tanımlı alanda kalmaktadır. Parselde yeni yapı yapılması halinde yapılanma koşulları , 1/25000 ölçekli Aydın İli Nazım İmar Planı plan hükümlerinin 3.1.7.8.meddesine istinaden İmar Planı olmayan Düşük Yoğunlukta Mevcut Konut Alanı olarak tanımlanmış kırsal yerleşme alanlarında konut , tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile turizm tesislerinde ve ticari kullanımlarda yapılaşma koşulları TAKS=0,40 , Emsal=0,50 , en çok bina yüksekliği = 6,50 m (2 kat) , maksimum inşaat taban alanı 300 m² olarak uygulanır. Silo , Samanlık , Yem deposu , vb. yapılar için en çok bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda belediyesince belirlenebilir. hükmü geçerlidir denilmektedir.

Kıymeti : 72.500,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.3402 sayılı kanunun 22 maddesinin 2fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

1. Satış Günü : 04/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 01/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Söke Adliyesi Satış Odası (Zemin Kat) - Çeltikçi Mahallesi Bayındır Cad. Söke/ AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de satış ilanı İİK madde 127 gereğitebligat yerine geçecektir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/376 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/01/2020