Yazdır

T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA DAİRESİ

2017/49 İFLAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
HUDUDU ve SAHASI
Söz konusu taşınmazların dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli çapı, arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.
TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU
İstanbul İli, Şişli ilçesi, Eskişehir Mahallesi, 1342 ada 3 parsel nolu, 181,30 m² yüzölçümlü, “Bir dükkan ve dört meskeni olan beş katlı kargir apartman” vasıflı ana taşınmazda kain, 25/110 arsa paylı 1. Kat, 3 bağımsız bölüm nolu “(2) No.lu Mesken” vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.
Şişli İlçesi, Eskişehir Mahallesi, Akağalar Caddesi üzerinde bulunan, konu taşınmazın da (3 nolu bağımsız bölüm) içerisinde bulunduğu 1342 ada 3 parsel nolu parselde konumlu ana gayrimenkul, yerinde 94 kapı numaralı binadır. Yapının Şişli Tapu Müdürlüğünde kat irtifakına esas mimari projesi incelenmiştir. Taşınmazın da içinde bulunduğu yapının konumu proje vaziyet planından ve kadastral paftadan teyit edilmiştir. Yapı mimari projesine uyumlu konumdadır.
Konu taşınmazın da (3 nolu bağımsız bölüm) içinde bulunduğu yapı, projesine göre ve yerinde bodrum+ zemin+ 3 normal kattan oluşmakta olup toplam 5 katlıdır. Mimari projesinde ve yerinde bodrum katında dükkan, depo, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük mahalleri bulunmaktadır. Zemin kat ve normal katlarda 1'er adet daire olmak üzere binada toplam 4 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi güney (Akağalar Caddesi) cepheden, zemin kattan yapılmaktadır. Bina dış cephe boyasıyla boyalı olup bina giriş kapısı demir malzemeden imal edilmiştir. Binada ısınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Ana taşınmazın içine girilememiştir. Yapıda projesine göre katlar arası geçişler merdivenler ile sağlanmaktadır.
25/110 arsa paylı 3 bağımsız bölüm nolu taşınmaz, projesinde ve yerinde, 94 kapı numaralı yapının 1. normal katında bulunmakta olup katta tek bağımsız bölümdür. Konu taşınmaz, Şişli Tapu Müdürlüğünde incelenen mimari projesine göre katta antre, salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, wc, 2 adet dolap hacimleri ile toplamda net , 1 adet 23 m2 alanlı kapalı teras olmak üzere 135 m², brüt 155 m² kullanım alanlıdır. Ayrı olarak 4 m2 alanlı açık teras alanı bulunmaktadır. Taşınmazın iç hacimlerine girilmemiş olup konu taşınmaz hakkında bilgi alınamamıştır. 3 bağımsız bölüm nolu taşınmazın kıymet takdirinde projesindeki kullanım alanı dikkate alınmıştır.
Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.
Ana gayrimenkulün bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, getirebileceği kira geliri, deprem sonrası emlak alım ve satım koşulları, değerlerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne tutulmuş olup yerindeki kullanım alanı dikkate alınarak ;
➢ Projesinde yapılan incelemelere göre 3+1, mesken vasıflı taşınmaz, net 135 m², brüt 155 m² kullanım alanına sahiptir.
➢ Tapu kayıtlarına göre 3 nolu bağımsız bölüm 41,20 m² arsa payına sahiptir.
➢ Yerinde 94 kapı numaralı olan yapının ilk ruhsatı 2013 yılı öncesindedir.
Güncel adresi; Eskişehir Mahallesi, Akağalar Caddesi, No:94, Kat: 1, Daire: 3 Şişli /İstanbul, olan;
İstanbul İli, Şişli ilçesi, Eskişehir Mahallesi, 1342 ada 3 parsel nolu, 181,30 m² yüzölçümlü, “Bir dükkan ve dört meskeni olan beş katlı kargir apartman” vasıflı ana taşınmazda kain, 25/110 arsa paylı 1. Kat, 3 bağımsız bölüm nolu, projesinde net 135 m², brüt 155 m² kullanım alanlı, mesken olarak kullanılan 3+1, mesken vasıflı taşınmazdır.
Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçe, 1342 Ada, 3 Parsel, ESKİŞEHİR Mahallesi, 3 Nolu
Bağımsız Bölüm Olan Daire
İmar Durumu : Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde yapılan şifahi sorgulamada;Şişli İlçesi, Eskişehir Mahallesi, 1342 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz; 08.02.2007 tasdik tarihli Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planı dahilinde, kısmen Blok Nizam yapı düzeninde, H:15.50 metre yapılanma şartlarına sahip “Ticaret Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
Kıymeti : 620.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Haciz, İhtiyati Haciz, İflas Şerhi, İpotek V.S.
1. Satış Günü : 12/02/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 13/03/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B-4 BLOK MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/49 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.