Yazdır
 ADANA 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sarıçam/Buruk Mahallesi'nde daire icradan satılıktır (çoklu satış)

ADANA 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908766
Şehir : Adana / Sarıçam
Semt-Mahalle : BURUK CUMHURİYET MAH. / BURUK
Oda Sayısı : 2+1
: 100
Banyo Sayısı : 1
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/9321 ESAS
Muhammen Bedeli
:
160,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.01.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
21.02.2019 11:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (107/B Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/B SEYHAN / ADANA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ADANA
8. İCRA DAİRESİ

2018/9321 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışı istenilen taşınmaz tapuda Adana ili Sarıçam ilçesi Buruk mahallesi 15195 ada 16 parsel sayılı 2.890 m2. miktarlı arsa nitelikli B blok 2. kat 13 nolu bağımsız bölüm olarak dosyamız borçlusu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurulmuş olup, Orhangazi mahallesi 3249 sokak no. 23 öncü kent-1 sitesi B-2 Blok2. kat 13 nolu B.Bölüm Doğu-Güney-Batı cephelidir(güney cephe açıktır.) Taşınmaz Cemil Meriç İlk okulunun 20 m doğusunda TEM otoyolunun 280 m kuzeyinde, Adnan Kahveci Sokağın 150 mbatısında bulunmaktadır. Belediyenin ve diğer kuruluşların tüm hizmetlerinden yararlanıyor gibi özellikleri taşınmazın değerine etki eden vasıf ve unsurlardır.Daire 2 oda, salon, mutfak (salon ile mutfak beraber) , antre, hol, banyo ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. söz konusu daire kat irtifakı projesine göre 100 m2 bürüt 60 m2 net oturum alanlı olup, 2 oda, salon yer parke, antre ve hol yerleri seramik kaplıdır. Darenin duvarları saten boyadır. Dairenin kapıları Amerikan panel kapı olup, balkon kapısı ve pencereler pvcdir. Mutfak yer parke, duvar saten boyadır. Mutfak dolabı hazır mutfak oklup, tezgah üstü granit mermerdir. banyo yer seramik duvar fayans kaplıdır. Banyoda asma klozet hilton lavabo ve duşakabin bulunmaktadır. Wc yer seramik , duvar fayanstır. Wcde alaturka hela taşı ve yarım ayaklı lavabo bulunmaktadır. Dairede kartonpiyer ve vestiyer bulunmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapıdır. Dairenin elektirik ve su tesisatı faaliyettedir. Taşınmaz asansörlüdür. Taşınmazın değerlendirilmesinin yapılabilmesi için bulunduğu yer, mevki, konum, özellik yola ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan yakınlık ve uzaklık durumları, şekil serbest alım satım rayiçleri, imar durumu inşaat yoğunlu, m2 alını vs. gibi durumları gözönüne alındığında değerinin 160.000,00 TL. olduğu bilirkişice takdir edilmiş olup, bu bedel üzerinden ihalesi yapılacaktır.
Adresi : Orhangazi mahallesi 3249 sokak no.23 öncü kent-1 sitesi B-2 Blok2. Kat , D:13 Sarıçam/ADANA
Yüzölçümü : 60 m2
Arsa Payı : 37/2890
İmar Durumu : TAKS=0,30,E=1,20 Yençok=serbest ve konut alanı olduğu görülmektedir.
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyamız alacaklısı adına ipotekli olup bu ipotekten dolayı satılmaktadır.
1. Satış Günü : 24/01/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 21/02/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/B Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/B SEYHAN / ADANA
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışı istenilen taşınmaz tapuda Adana ili Sarıçam ilçesi Buruk mahallesi 15195 ada 16 parsel sayılı 2.890 m2. miktarlı arsa nitelikli B blok 6. kat 32 nolu bağımsız bölüm olarak dosyamız borçlusu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurulmuş olup, Orhangazi mahallesi 3249 sokak no. 23 öncü kent-1 sitesi B-2 Blok6. kat 32 nolu B.Bölüm Kuzey-Batı cephelidir(Kuzey cephe açıktır.) Taşınmaz Cemil Meriç İlk okulunun 20 m doğusunda TEM otoyolunun 280 m kuzeyinde, Adnan Kahveci Sokağın 150 mbatısında bulunmaktadır. Belediyenin ve diğer kuruluşların tüm hizmetlerinden yararlanıyor gibi özellikleri taşınmazın değerine etki eden vasıf ve unsurlardır.Daire 1 oda , salon, mutfak (salon ile mutafak beraber) antre,hol, banyodan oluşmaktadır. söz konusu daire kat irtifakı projesine göre 45 m2 bürüt 36 m2 net oturum alanlı olup, 1 oda, salon yer parke, antre ve hol yerleri seramik kaplıdır. Darenin duvarları saten boyadır. Dairenin kapıları Amerikan panel kapı olup, pencereler pvcdir.Mutfak yer parke, duvar saten boyadır. Mutfak dolabı takılmamıştır. Banyo yer seramik duvar fayans kaplıdır. Banyoda asma klozet ve duşakabin bulunmaktadır. Wc yer seramik, duvar fayanstır. Wcde alaturka hela taşı ve yarım ayaklı lavabo bulunmaktadır. Dairede kartonpiyerbulunmaktadır. Dairenin giriş kapısı ve banyo lavabosu takılmamıştır. . Dairenin elektirik ve su tesisatı faaliyette değildir. Taşınmaz asansörlüdür. Taşınmazın değerlendirilmesinin yapılabilmesi için bulunduğu yer, mevki, konum, özellik yola ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan yakınlık ve uzaklık durumları, şekil serbest alım satım rayiçleri, imar durumu inşaat yoğunlu, m2 alını vs. gibi durumları gözönüne alındığında değerinin 90.000,00 TL. olduğu bilirkişice takdir edilmiş olup, bu bedel üzerinden ihalesi yapılacaktır.
Adresi : Orhangazi mahallesi 3249 sokak no.23 öncü kent-1 sitesi B-2 Blok6. Kat , D:32 Sarıçam/ADANA
Yüzölçümü : 36 m2
Arsa Payı : 27/2890
İmar Durumu : TAKS=0,30,E=1,20 Yençok=serbest ve konut alanı olduğu görülmektedir.
Kıymeti : 90.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosamız alacaklısı adına ipotekle olup, bu ipotektendolayı satılmaktadır.
1. Satış Günü : 24/01/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 21/02/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/B Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/B SEYHAN / ADANA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9321 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/11/2018