Yazdır
ŞANLIURFA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa/Karaköprü'de 2+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

ŞANLIURFA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00947954
Şehir : Şanlıurfa / Karaköprü
Oda Sayısı : 2+1
: 121
Binadaki Kat Sayısı : 7
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 16.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/9713 esas
Muhammen Bedeli
:
120,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.03.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
15.04.2019 10:30
Satış Yeri
:
ŞANLIURFA ADLİYESİ ANA BİNA ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ŞANLIURFA
3. İCRA DAİRESİ

2017/9713 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şanlıurfa ili Karaköprü ilçe 3352 ada 14 parselde kain 1.150,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde kurulu bina bodrum +zemin+7 normal kat olarak inşa edilmiştir.binanın bodrum katında sığınak alanı ve 1 adet mesken zemin ve 1.normal kat dahil olmak üzere diğer 6 katlarında 2,şer adet mekan 7 normal katında ise 2 adet dubleks Meskenden meydana gelmektedir.binanın giriş kapasının takılı olmadığı iç zeminleri ve giriş sahanlıklarda şap beton kaplamaların yapılmadığı,merdiven korkuluklarının takılı olmadığı tespit edilmiştir.Çevre düzenlemesi devam etmekte olup,değerleme günü itibariyle genel olarak %65 oranında inşaat bitmişlik seviyesine sahip olduğu görülmüştür.Satışı istenen zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm ana taşınmazın zemin katında binanın kuzey-batı-güney cephesinde bulunmaktadır.brüt 121 m2 alana sahiptir.taşınmaz 2 oda,salon,kiler 1 banyo mutfak 4 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Yüzölçümü : 1.150 m2
İmar Durumu : İMARLI
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 21/03/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 15/04/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA ADLİYESİ ANA BİNA ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şanlıurfa ili Karaköprü ilçe 3352 ada 14 parselde kain 1.150,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde kurulu binada bulunan zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm binanın kuzey-doğu-güney cephesinde bulunmaktadır.brüt 121 m2 alana sahiptir.İnşaat bitmişlik seviyesi %65 tir.2 oda 1 salon kiler banyo mutfak 4 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Yüzölçümü : 1.150 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 21/03/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 15/04/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA ADLİYESİ ANA BİNA ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şanlıurfa ili karaköprü ilçe 3352 ada 14 parselde kain 1.150,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde kurulu binada bulunan 4.kat 9 nolu bağımsız bölüm binanın kuzey-batı -güney cephesinde bulunmaktadır.brüt 121 m2 alana sahiptir.İnşaat bitmişlik seviyesi %65 tir.2 oda 1 salon kiler banyo mutfak 4 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Yüzölçümü : 1.150 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 21/03/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 15/04/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA ADLİYESİ ANA BİNA ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şanlıurfa ili karaköprü ilçe 3352 ada 14 parselde kain 1.150,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde kurulu binada bulunan 4.kat 10 nolu bağımsız bölüm binanın kuzey-doğu-güney cephesinde bulunmaktadır.brüt 121 m2 alana sahiptir.İnşaat bitmişlik seviyesi %65 tir.2 oda 1 salon kiler banyo mutfak 4 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Yüzölçümü : 1.150 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 21/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 15/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA ADLİYESİ ANA BİNA ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Şanlıurfa ili karaköprü ilçe 3352 ada 14 parselde kain 1.150,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde kurulu binada bulunan 5.kat 12 nolu bağımsız bölüm binanın kuzey-doğu-güney cephesinde bulunmaktadır.brüt 121 m2 alana sahiptir.İnşaat bitmişlik seviyesi %65 tir.2 oda 1 salon kiler ,banyo, mutfak 4 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Yüzölçümü : 1.150 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 21/03/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 15/04/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA ADLİYESİ ANA BİNA ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şanlıurfa ili karaköprü ilçe 3352 ada 14 parselde kain 1.150,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde kurulu binada bulunan 5.kat 11 nolu bağımsız bölüm binanın kuzey-batı -güney cephesinde bulunmaktadır.brüt 121 m2 alana sahiptir.İnşaat bitmişlik seviyesi %65 tir.2 oda 1 salon kiler ,banyo, mutfak 4 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Yüzölçümü : 1.150 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 21/03/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 15/04/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA ADLİYESİ ANA BİNA ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bölüm Şanlıurfa ili karaköprü ilçe 3352 ada 14 parselde kain 1.150,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde kurulu binada bulunan 6.kat13 nolu bağımsız bölüm binanın kuzey-batı -güney cephesinde bulunmaktadır.brüt 121 m2 alana sahiptir.İnşaat bitmişlik seviyesi %65 tir.2 oda 1 salon kiler ,banyo, mutfak 4 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Yüzölçümü : 1.150 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 21/03/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 15/04/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA ADLİYESİ ANA BİNA ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : , Şanlıurfa ili karaköprü ilçe 3352 ada 14 parselde kain 1.150,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde kurulu binada bulunan 6.kat 14 nolu bağımsız bölüm binanın kuzey-doğu -güney cephesinde bulunmaktadır.brüt 121 m2 alana sahiptir.İnşaat bitmişlik seviyesi %65 tir.2 oda 1 salon kiler ,banyo, mutfak 4 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Yüzölçümü : 1.150 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 165.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 21/03/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 15/04/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA ADLİYESİ ANA BİNA ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI

9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şanlıurfa ili Karaköprü ilçe Ali baba mah.3235 Ada 2 parselde kain 1.bodrum kat 12 nolu bağımsız bölümün bulunduğu bina betonarme karkas yapı tarzında 13 yıllık binadır. bina bodrum+zemin+4 normal katlı olarak inşa edilmiştir.Satışı istenen 1.bodrum kat 12 nolu bağımsız bölüm mesken girişine göre sol tarafta yer almakta olup,kuzey cephelidir. 2 oda mutfaktan oluşmakta olup, brüt 47 m2 alana sahiptir.Keşif günü yapılan incelemedi taşınmazın duvarının yıkılmış olduğu,daire arkasında 110 m2 alanlı sığınak alanını taşınmaz ile birleştirilip birlikte kullanıma sunulmuş olduğu görülmüştür.ancak sığınak alanı bina ortak alanı olup ,bina sakinlerinin tamamına ait olduğundan yasal alan üzerinden değerleme yapılmıştır.
Yüzölçümü : 1.022,75 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 21/03/2019 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 15/04/2019 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA ADLİYESİ ANA BİNA ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI

10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şanlıurfa ili Karaköprü ilçe Cülmen mahallesi 245 nolu parselde kain 5.250,00 m2 alanlı BAHÇE nitelikle taşınmaz toprak yapısı itibariyle killi-tınlı bir yapıya sahip %4-5 eğimli, tuzluluk çoraklık, erezyon ve drenaj sorunu olmayan organik maddece kırmızı toprak gurubunda olup,orta profilli kuru tarım arazisi vasfında olup,Hububat ekili olduğu görülmüştür.Taşınmazın bulunduğu bölge kuru tarım arazisi olduğu görülmüştür.
Yüzölçümü : 5.250 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 94.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 21/03/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 15/04/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA ADLİYESİ ANA BİNA ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/9713 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.