Yazdır
ŞANLIURFA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa Haliliye'de 3+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

ŞANLIURFA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076380
Şehir : Şanlıurfa / Haliliye
Semt-Mahalle : ATATÜRK MAH. / BAĞLARBAŞI
: 100
Bulunduğu Kat : 3
Binadaki Kat Sayısı : 8
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

YENİURFA 05.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/5900 esas
Muhammen Bedeli
:
130,000 TL
Birinci Satış Günü
:
16.12.2019 14:40
İkinci Satış Günü
:
10.01.2020 14:40
Satış Yeri
:
Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) -Haliliye/Şanlıurfa

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. ŞANLIURFA 2. İCRA DAİRESİ

2019/5900 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Atatürk Mah. 581 Ada, 50 Parselde kayıtlı, 3. Kat. 11 Nolu Bağ. Bölüm daire nitelikli taşınmazdır. Satışa konusu taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul Bodrum + Zemin + 6 normal katlı olarak proje ve inşa edilmiştir. Dava konusu taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün bodrum katında 2 adet ambar, zemin katında 2 adet dükkan ve 1 adet mesken bulunmakta olup, 6 normal katında ise her katta 2 şer adet mesken bulunmaktadır. Toplamda 8 katlı olan binada 17 adet B.B. bulunmaktadır. Mimari projesinde bina girişi, zemin kat, batı cephesinden verilmiş olup, halihazırda bina girişi zemin kat doğu cephesinden verilmiştir. Dış kapısı demir doğrama olup, merdiven ve merdiven sahanlıkları karo kaplama olarak inşa edilmiştir. Asansörü ve otopark alanı olmayan ana gayrimenkulün doğalgaz tesisatı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz 11 no.lu bağımsız bölüm; halihazırda doğu cepheden sağlanan bina girişine göre ön cephede kalmakta olup, güney-kuzey-doğu cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre yaklaşık brüt; 100 m² olup, net 86 m² alanlı olup, 3 oda, salon, mutfak, antre, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, yer döşemeleri karo mozaik kaplama olup, duvarlar saten boyalıdır. Taşınmazın pencereleri ve iç kapıları ahşap doğrama olarak inşa edilmiştir. Taşınmaz içerisinde mutfak dolabı bulunmaktadır.
Adresi : Cengiz Topel Mah. İpekyolu Bul. Huzur Apt. No:71/7 - Haliliye / ŞANLIURFA
Yüzölçümü : 399 m2
Arsa Payı : Tam- 70/990
İmar Durumu : Taşınmazın imar durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre konut+ticeret lejantlı olan taşınmaz için yapılaşma koşulları, ayrık nizam, 5 kat olarak belirlenmiştir. Taşınmaz Haliliye Belediyesinin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Kıymeti : 130.000,00 TL ( Taşınmazın değeri: Şanlıurfa 2.İcra Huk. Mah. 2019/618 E. 2019/402 K. Sayılı
ilamı ile belirtilmiştir. )
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 16/12/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 10/01/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) -Haliliye/Şanlıurfa
2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Yenişehir Mah. 93 Ada, 14 Parselde kayıtlı, Zemin Kat. 6 Nolu Bağ. Bölüm daire nitelikli taşınmazdır. Satışa konusu taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul Bodrum + Zemin + 4 normal katlı olarak proje ve inşa edilmiştir. Dava konusu taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün bodrum katında sığınak, kapıcı dairesi ve 4 adet dükkan bulunmakta olup, zemin ve 4 normal katında ise her katta 3 er adet mesken bulunmaktadır. Toplamda 6 katlı olan binada 19 adet B.B. bulunmaktadır. Bina girişi batı cephesinden, bodrum katından verilmiştir. Bina giriş kapısı demir doğrama olup, merdiven ve merdiven sahanlıkları karo kaplama olarak inşa edilmiştir. Asansörü olmayan ana gayrimenkulün doğalgaz tesisatı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz 6 no.lu bağımsız bölüm; halihazırda batı cepheden sağlanan bina girişine göre arka ve sağ yan cephede kalmakta olup, güney-doğu cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre yaklaşık brüt; 158 m² olup, 4 oda, salon, mutfak, antre, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, salon ve odalarda yerler ahşap parke kaplama olup, antre, mutfak ve ıslak zemin yer döşemeleri seramik kaplama olup, duvarlar saten boyalıdır. Taşınmazın pencereleri ve iç kapıları ahşap doğrama olarak inşa edilmiştir. Taşınmaz içerisinde mutfak dolabı bulunmaktadır.
Adresi : Yenişehir Mah. 240 Sok. Öncedağ Apt. No:2/6- Haliliye / ŞANLIURFA
Yüzölçümü : 1.499 m2Arsa Payı : Tam- 50/900
İmar Durumu : Taşınmaz imar durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre konut+ticeret lejantlı olan taşınmaz için yapılaşma koşulları, ayrık nizam, 5 kat olarak belirlenmiştir. Taşınmaz Haliliye Belediyesinin tümhizmetlerinden yararlanmaktadır.
Kıymeti : 210.000,00 TL
KDV Oranı : %8 - (İkinci İhale tarihi itibari ile KDV oranı değerlendirilecektir. )
Kaydındaki Şerhler : Kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 16/12/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 10/01/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) -Haliliye/Şanlıurfa
3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Yenişehir Mah. 83 Ada, 946 Parselde kayıtlı, B Blok
1. Kat. 2 Nolu Bağ. Bölüm daire nitelikli taşınmazdır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde A-B olmak üzere 2 adet blok bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu B Blok, parselin kuzey cephesinde konumlandırılmıştır. Dava konus taşınmazın bulunuduğu ana gayrimenkul 2 Bodrum+ zemin+ 4 normal katlı olarak inşa edilmiştir. 2. bodrum katında sığınak ve kalorifer daires, 1. bodrum katında 1 adet depo, 2 adet dükkan, zemin ve 1. normal katında her katta 1' er adet mesken , 2 ve 3 normal katında her katta 2' er adet mesken bulunmakta olup, 4 normal katında ise 2 adet dubleks mesken bulunmaktadır. Toplamda 7 katlı olan binada 11 adet BB bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün girişi güney cephesinden , 1. bodrum kattan verilmiştir. Bina girişi kapısı demir doğrama olup, merdiven ve merdiven sahanlıkları mermer kaplama olarak inşa edilmiştir. Asansörü ve doğalgazlı olan ana gayrimenkulün otopark alanı buluynmaktadır. dava konusu 2 nolu bağımsız bölüm, mimari projesine göre kuzey-güney- doğu ve batı cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre yaklaşık brüt ~430 m2 olup, 6 oda, 2 salon, mutfak, antre, 2 banyo, WC ve 4 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz hali hazırda 2 daire olarak kullanıma sunulmuş olup sağ taraftaki daire incelenmiştir. İnceleme mesken 4 oda, 1 salon, antre, WC/Lavabo, banyo ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Diğer meskenin de mimari projesinde yapılan incelemelerde benzer olduğu görülmüştür. Taşınmazın satış aşamasında 1. normal kattaki 2 daireninde birlikte satılması gerekmektedir. İncelenen meskenin giriş kapısı çelik kapı, salon ve odalarda yerler ahşap parke kaplama olup, antre, mutfak ve ıslak zemin döşemeleri seramik katlama olup, duvarlar saten boyalıdır. Taşınmazın penceleri PVC doğrama olup, press iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende kaliteli mutfak dolapı ve vestiyer bulunmaktadır.
Adresi : Hamidiye Mah. Necmettin Cevheri Bulvarı, Sena Apt. B Blok No: 8/2 Haliliye / ŞANLIURFA
Yüzölçümü : 2.026,15 m2Arsa Payı : Tam- 130/1600
İmar Durumu : Taşınmaz imar durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre konut+ticeret lejantlı olan taşınmaz için yapılaşma koşulları, ayrık nizam, 5 kat olarak belirlenmiştir. Taşınmaz Haliliye Belediyesinin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Kıymeti : 850.000,00 TL
KDV Oranı : %8- (İkinci İhale tarihi itibari ile KDV oranı değerlendirilecektir. )
Kaydındaki Şerhler : Kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 16/12/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 10/01/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) -Haliliye/Şanlıurfa
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- ( İ.İ.K.127 MAD.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez Tapu kaydında belirtilen ) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5900 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.