Yazdır

T.C.
SAMSUN
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, 7868 Ada, 9 Parsel, KILIÇDEDE Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz A blok binasının zemin katında bulunan 1 bağımsız bölüm nolu meskendir. Arsa Payı 90/1000 dir. Taşınmaz A Blok binasının 1. katında bulunan 2 bağımsız bölüm nolu meskendir Arsa payı 160/1000 dır. Dava konusu taşınmaz kargir yapı sisteminde yapılmış olan zemin kat iki normal mesken ile 1. katında bulunan 2 bağımsız bölüm nolu meskendir. Meskenlerin net alanı 60,00 m² dir. Taşınmazlar Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar sokak No:24 A Blok adresinde bulunmaktadır. Dış cephe duvarları boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Binanın dış giriş kapısı demir doğramadır. Binanın iç merdiven ve duvarları ve tavanları boyalıdır.
Yüzölçümü : 140,1 m2
Arsa Payı : 90/1000
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 60.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 10/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 10/06/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : SAMSUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, 7868 Ada, 9 Parsel, KILIÇDEDE Mahalle/Köy, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz A blok binasının zemin katında bulunan 1 bağımsız bölüm nolu meskendir. Arsa Payı 90/1000 dir.Taşınmaz A Blok binasının 1. katında bulunan 2 bağımsız bölüm nolu meskendir Arsa payı 160/1000 dır. Dava konusu taşınmaz kargir yapı sisteminde yapılmış olan zemin kat iki normal mesken ile 1. katında bulunan 2 bağımsız bölüm nolu meskendir. Meskenlerin net alanı 60,00 m² dir. Taşınmazlar Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar sokak No:24 A Blok adresinde bulunmaktadır. Dış cephe duvarları boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Binanın dış giriş kapısı demir doğramadır. Binanın iç merdiven ve duvarları ve tavanları boyalıdır.
Yüzölçümü : 140,1 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 90.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 10/05/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 10/06/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : SAMSUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Elektronik ortamda teklif vereceklerin teminat miktarının memurluğumuzun Samsun Vakıflar Bankası İcra Dairelerine Bakmakla Yetkili Şubesinde mevcut TR 110001500158007302886274 sayılı hesaba yatırılması gerekmektedir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.