Yazdır
SAMSUN İCRA DAİRESİ

Samsun Atakum'da 121 m² daire icradan satılıktır

SAMSUN İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046694
Şehir : Samsun / Atakum
Semt-Mahalle : KÜÇÜKKOLPINAR MAH. / ATAKUM
Oda Sayısı : 2+1
: 121
Banyo Sayısı : 1
Bulunduğu Kat : 7
Binadaki Kat Sayısı : 13
Isıtma : Merkezi Sistem
Yayınlandığı Gazeteler

HABERDE DENGE 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/114741 ESAS
Muhammen Bedeli
:
400,000 TL
Birinci Satış Günü
:
07.11.2019 10:50
İkinci Satış Günü
:
02.12.2019 10:50
Satış Yeri
:
Samsun İcra Dairesi Mezat Salonunda (Eski Adliye Binası) 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No : 17/A İlkadım/SAMSUN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
SAMSUN
İCRA DAİRESİ
2018/114741 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Atakum İlçe, - Ada, 102 Parsel, BÜYÜKKOLPINAR Mahalle/Köy, C Blok 23 Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Satışa çıkarılan taşınmaz Samsun İli, Atakum İlçesi, Büyükkolpınar Mah. 102 Parselde Kat Mülkiyeti kurulu C Blok 7.Kat 23 Bağımsız Bölüm Numaralı MESKEN Nitelikli taşınmazdır. 156 Nolu Otopark eklentisi bulunmaktadır. Bahse konu taşınmaz, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerlerden değildir.Taşınmazın bulunduğu bina betonarme yapı tekniği ile yapılmıştır. Bodrum Kat+Zemin Kat+ 13 Kattan oluşmaktadır. Binanın dış cephe kaplaması, iç ve dış sıvası ile boyası yapılıdır. İç merdiven sahanlıkları ve basamakları doğal granit kaplıdır. Merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Binada çift asansör bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel bloklar halinde (4 blok) etrafı duvar ile çevrili şekildedir. Parsel içerisinden benzer tip konut amaçlı yapılar, açık-kapalı yüzme havuzları, sauna, kafeterya, market, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, açık spor sahası, yeşil alan düzenlemesi ve açık-kapalı otoparklar bulunmaktadır. Salon, Mutfak- Kış Bahçesi, 1 Oda, Kiler, Ebeveyn Yatak Odası (Ebv. Dolap Odalı), Antre-Hol, WC, Banyo ve Balkondan oluşmaktadır. Meskenin bulunduğu binada çift asansör bulunmaktadır. Dış mesken kapısı çelik kapıdır. Pencereleri PVC doğramadır. Meskende merkezi sistem panel radyatörlü kalorifer sistemi mevcuttur. Keşif günü mesken içerisine girilememiş olup bağımsız bölümde eksik imalat olmadığı ve içerisinin iskan edilebilir olduğu kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır. Site ve bina özellikleri dikkate alındığında şehirde bulunan ortalama yapı kalitenin üzerinde kalitede olduğu kanaatine varılmıştır. Mesken Net Kullanım Alanı 111 m² Mesken Bürüt Kullanım Alanı 121 m² Taşınmazın bulunduğu parsel, Şehit Alaattin Pergel Caddesine cephe olup site girişi mevcut yollardan Ankara Bulvarına 1.2 km, Karayolları raylı sistem durağına 1 km, Atatürk Bulvarına 1.2 km,Özel Medikal Park Hastanesine 5 km, Atakum Belediyesine 4 km, İlkadım İlçe merkezine (Samsun Valiliği vb. resmi kurumlar) ortalama 7-8 km mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bina, topoğrafik olarak kot farkı bulunan %5-8 eğimde bir parseldir.Yakın çevresi meskun olup aynı tip yapılar bulunmaktadır. Ulaşım uzak mesafelere belediye otobüsü ile sağlanmaktadır. Elektrik, telefon gibi hizmetlerin yanında her türlü belediye hizmetinden (su, kanalizasyon, temizlik) de yararlanmaktadır. Satışa çıkarılan taşınmazdaki borçlu hissesi tamdır.
Adresi : Taşınmaz: Küçükkolpınar Mah. Şehit Alaaddin Pergel Cd. No:52 Kat:8 Bor konut Plus Sitesi C Blok 23 Nolu Bölüm Atakum/SAMSUN
Yüzölçümü : 13.187,78 m2
Arsa Payı : 8/1684
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planında Konut alanı Taks : 0,20, Bürüt inşaat alanı 30625 m² geçemez şerhi bulunmaktadır.
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın kaydında 06/12/2007 tarih ve 18266 Yevmiye numaralı "AT Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemezler" şeklinde şerh bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 07/11/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 02/12/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Samsun İcra Dairesi Mezat Salonunda (Eski Adliye Binası) 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No : 17/A İlkadım/SAMSUN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/114741 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.