Yazdır

T.C.
KOCAALİ
İCRA DAİRESİ

2018/31 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya ili, Kocaali ilçesi, Kocaali mah. caferköy mevkii 11063 parsel,663,68 m2 arsa nitelikli Taşınmaz üzerinde 1.Yapı 66 m2 alanlı tek katlı dışı sıvalı ve boyalı, doğramaları PVC yapı. Yapı III-A grubu ve hali hazır durumu ile yıpranma oranı % 25 olup, Yapının değeri: 37.788,30 TL. 2. Yapı 90 m2 alanlı çatısı trapez saç örtülü ahşap yapı I-B grubu ve yıpranma oranı % 20dir. Ahşap yapının değeri: 15.681,60 TL 3. Yapı 38,25 m2 alanlı tek katlı yapının çatısı oluklu saç örtülü, dışı sıvalı ve boyalı doğramaları ise PVC'dir. Yapı III-A grubu ve yıpranma oranı % 25 alınacaktır. Yapının değeri:21.900,04 TL. 4. Yapı 22,50 m2 alanlı PVC laminant duvarlı ofis yapısı. II-B grubu olan yapının yıpranma oranı % 10'dur. Yapının değeri: 4.410,45 TL'dir. Parselin yapılar dâhil toplam değeri: 278.884,39 TL
Adresi : Sakarya ili, Kocaali ilçesi, Kocaali mah. Caferköy mevkii 11063 parsel
Yüzölçümü : 663,68 m2
Arsa Payı : -
İmar Durumu :Kocaali Belediyesi Fen İşleri Müd. 22/02/2018 tarih ve 252 sayılı yazısında satışa konu taşınmazın Ticaret ve Konut alanı olarak planlandığı ve E:1,20 yenc:13,50 m yapımşartlarına tabidir.
Kıymeti : 278.884,39 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 03/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Kocaali Adliyesi 2. Kat. icra Müd. önü Kocaali /SAKARYA -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/31 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.