Yazdır

T.C.
BURSA
13. İCRA DAİRESİ
2018/6194 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Tapu kaydı:
Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Kükürtlü Mah. 3863 ada 1 parselde kat mülkiyeti tesis edilmiş 2.583,13 m2 sahalı bodrum 5 normal toplam altı katlı betonarme yapı ve arsasıniteliğindeki gayrimenkulde B blok 3. katta 3652/73052 arsa paylı 4 nolu meskenin tamamı satılacaktır.
Tapu kaydında taşınmazın B blok 3. Katta 4 nolu mesken olduğu belirtilmekte ise de binanın bir girişi vardır.Her katta dört daire vardır. Daire numaraları da blok adı verilmeksizin 1 -20 olarak verilmiştir.B blok 4 nolu meskene de 16 kapı numarası verilmiştir.Bina asansörlüdür. Merdivenleri mermer kaplıdır. Bina bahçe içerisindedir. Bahçe bakımlıdır. Isıtma doğalgazlı merkezi kalorifer ile yapılmaktadır.
Dairenin kuzey, doğu ve batı yönlere cephesi vardır.Altında ve üstünde başka daireler vardır.Daire dört oda,salon, mutfak, banyo ve tuvalet ile üç balkondan oluşmaktadır. Ebeveyn yatak odasında duş vardır.Salon ve odaların zemini masif ahşap parke, diğer satıhlar seramik ile kaplanmıştır.Mutfak tezgahı çimstone olup tezgah altında ve üstünde dolap vardır.Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabo vardır. Daire kapısı çelik,iç kapılar vernikli ahşap, pencereler pvc den yapılmıştır.
Daire net 155 m2 alanındadır.Bina 28 yaşındadır.
Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölgede her türlü kamu hizmetleri bulunmaktadır.Yakın çevrede park, sağlık tesisleri, spor alanları, okul, cami, market gibi sosyal tesisler bulunmaktadır. Bölgeye toplu taşıma araçlarıyla ulaşım çok kolaydır.
Adresi : Bursa İli,Osmangazi ilçesi, Kükürtlü Mah. Belde Caddesi No:15 adresinde yer alan Özgüney Apartmanının 3. katında 16 nolu meskendir.
Yüzölçümü : 2.583,13 m2
Arsa Payı : 3652/73052
İmar Durumu : Bursa İli,Osmangazi ilçesi, 3863 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın tamamının Uygulama İmar Planı dahilinde Taks :0,50E: 1,60 olan H:24,50 m (8 kat) ticaret +konut alanında, kısmen de yol kullanım alanda kaldığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 21/04/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 20/05/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adalet Sarayı Zemin Kat A Blok MERKEZ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6194 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.