Yazdır
ORDU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu Altınordu'da dubleks daire icradan satılıktır

ORDU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027581
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : AKYAZI MAH. / BAHCELİEVLER
: 245
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

ANALİZ 22.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/20176 ESAS
Muhammen Bedeli
:
669,428 TL
Birinci Satış Günü
:
24.09.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
21.10.2019 11:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Ordu Adliyesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Blv No:504 Zemin Kat İcra Müdürlüğü BZ-08 MERKEZ / ORDU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ORDU İCRA DAİRESİ
2018/20176 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz Ordu İli Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi 682 ada 22 numaralı parselde kayıtlı olan 2.151,40 m² yüzölçümlü Arsa vasfında olduğu, kat irtifakı tesisli olduğu ve tesisli kat irtifakına göre A Blok 2.Kat Bağlantılı Çatı Arası 8 Nolu bağımsız bölümün 873/21514 arsa paylı Dubleks Mesken vasfında olduğu ve 1/1 yani tam hisse oranında borçlu Burhan kızı Gül ŞAHİN'e ait olduğu tespit edilmiştir.Arazinin topoğrafik yapısının düz olduğu, belediye imar planı içinde ayrık nizam 3 kat konut alanına tahsisli olduğu, Taks=0,30 olduğu, belediyenin hizmetlerinden yararlandığı, alt yapısının tam olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın 829.Sokak üzerinde olduğu, kuzeyinden bulanan Karadenize ve kuzeyinden geçen 15 Temmuz Milli İrade Caddesine 225 metre, güneyinden geçen Atatürk Bulvarına 650 metre, Ahmet Cemal Mağden Caddesine 400 metre, doğusundan geçen Melet Irmağına 1.650 metre, batısından geçen Civil Deresine 1.100 metre, doğusunda bulunan yeni yapılan stadyuma 900 metre, Durugöl Konaklarına 1.050 metre, güney doğusunda bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Durugöl Yerleşkesine 925 metre, güney batısında bulunan Ordu Medikal Hastanesine 800 metre, batısında kalan il merkezine 2.900 metre mesafede olduğu tespit edilmiştir. Ulaşımı rahat ve kolaydır. İl merkezine, ticaret ve iş hacminin yoğun olduğu bölgeye, kamu kurum ve kuruluşlarına, alışveriş merkezleri ile bankalara uzak bir bölgede bulunmaktadır. Ancak Rus Pazarı olarak tabir edilen bölgede ve civarında yer alan banka şubeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına kısmen yakın sayılabilecek yerdedir. Civarında oldukça fazla site tarzı yapılaşma olması nedeniyle çevresi özellikle yoğun bir şekilde konut alanı olarak gelişmiştir. Konum ve mevkii olarak tercih edilen yerlerdendir.A) A Blok 2.Kat Bağlantılı Çatı Arası 8 Nolu Bağımsız Bölüm:Pera Gold Evlerinin; üç bloktan oluştuğu, çevre düzenlemesinin yapılmış olduğu, içinin yeşil alanı, çardak oturma alanı, otopark alanı, çocuk oyun grubu ile aydınlatma armatürlerinin yapılı olduğu, etrafının istinad duvarı üzeri panel çit ve ferforjeden imal korkuluk ile çevrili olduğu tespit edilmiştir.Bağımsız bölümün bulunduğu binanın 5 katlı olduğu, binanın yüksek girişli olduğu, mermer kaplama merdivenin alüminyum korkuluklu olduğu, girişin giydirme cam göbekli kapı ile yapıldığı, merdivenin mermer kaplama ve alüminyum korkuluklu olduğu, merdiven boşluğunu sıvalı ve boyalı olduğu, binanın dış cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu, çatısının yapılı olduğu, asansörlü ve doğalgaz ısıtma sistemli olduğu tespit edilmiştir.Merdiven sahanlığına çıkıldığında sağdaki yer olan bağımsız bölümün; güvenlik kamerası ile izlendiği, çelik kapı girişli olduğu, dubleks olduğu, projesine göre giriş katının antre, hol, üst kata çıkış merdiveni, mutfak, kiler, salon, iki oda (odanın birinin içinde ayrıca giyinme odası ve banyo olduğu), banyo ile iki balkondan ibaret olduğu, dubleks katın ise; hol, alt kata iniş merdiveni, salon, oda, iki banyodan ibaret olduğu, döşemelerin ahşap kaplama, ıslak hacimlerin seramik kaplama olduğu, pencerelerin plastik doğramadan imal olduğu, içinin sıvalı ve boyalı olduğu, duvar kağıdı ve özel çalışmaların yapılı olduğu, doğal gaz ısıtma sistemli olduğu, bağımsız bölümün toplam inşaat alanının 245 m² ve 3.Sınıf B grubu yapılardan olduğu bilirkişice rapor edilmiştir.

Adresi : Akyazı Mah..829 Sokak Pera Gold Konutları A Blok No : 6 Altınordu / ORDU
Yüzölçümü : 245 m2
Arsa Payı : 873/21514
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 669.428,09 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/09/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 21/10/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ordu Adliyesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Blv No:504 Zemin Kat İcra Müdürlüğü BZ-08 MERKEZ / ORDU


Satış şartları :
1-
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İş bu satış ilanının gazete ilanı tapuda adresi bulunmayan veya kendisine adli tebligat yapılamayan tüm ilgililere İ.İ.K nun 127 maddesi kapsamında tebligat yerine kaim olacaktır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/20176 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.