Yazdır
ORDU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu Altınordu'da 145 m² daire icradan satılıktır

ORDU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090818
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : SARAY MAH. / DÜZ MAHALLE
Oda Sayısı : 3+1
: 145
Banyo Sayısı : 1
Bulunduğu Kat : 3
Binadaki Kat Sayısı : 6
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/5532 ESAS
Muhammen Bedeli
:
390,690 TL
Birinci Satış Günü
:
22.01.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
17.02.2020 14:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Ordu Adliyesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Blv No:504 Zemin Kat İcra Müdürlüğü BZ-08 MERKEZ / ORDU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ORDU
İCRA DAİRESİ

2018/5532 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Ordu İli Altınordu İlçesi Saray Mahallesi Ada;353, parsel :38'de bilirkişice yapılan incelemede taşınmazın fiiliyatta A,B ve C Bloktan ibaret olmak üzere, her biri bodrum kat ,zemin kat ve 4 normal kattan oluşan 6 katlı betonarme niteliğinde 3 adet bina bulanmaktadır. Kıymet takdirine konu borçluya ait 13 nolu bağımsız bölüm, A Blok No:38 deki binanın 3.cü katındadır.Taşınmaz dosyadaki tapu kaydına göre Ordu İli Altınordu İlçesi Saray Mahallesi tapunun ada 353 ve parsel 38'de kayıtlı 2.412,03 m2 yüzölçümlü A,B ve C Blok 5 katlı betonarme apartmanlar ve arsası niteliğindeki arazi üzerindeki kat mülkiyeti kurulu olan 145/1638 arsa paylı ,A Blok Üçüncü Kat 13 nolu mesken niteliğindeki bağımsız bölümdür. Taşınmaz tam hissesi Evlioğlu Gıda San.ve Tic.Anonim Şirketi Fabrika Şubesi adına kayıtlıdır. Altınordu Belediyesine ait dosyadaki 18/07/2018 tarih ve E.13044 sayılı yazıda kıymet takdiri istenilen taşınmazın imar planı içerisinde ,emsal:1,50 yençok :12,50 m konut alanında kaldığı bildirilmiştir. Taşınmaz Saray mahallesi 353 ada 38 nolu parseldeki taşınmaz üzerinde mevcut durum itibariyle A,B ve C bloktan ibaret olmak üzere Green Garden Park adı altında her biri bodrum kat,zemin kat ve 4 normal kattan oluşan 6 katlı, 3 adet betonarme bina bulunmaktadır. Borçluya ait 13 nolu bağımsız bölüm ,A Blok binasında üçüncü kattadır.Site içerisinde otopark yeşil alanlar, sosyal alanlar ve spor alanları mevcuttur.Oldukça eğimli bir arazi üzerindeki site denizi görmektedir. A Blok binası yapılış itibariyle yakın bir zamanda inşa edilmiş olup dış cehpesi sıvalı ve boyalı, çatısı ahşap oturtma çatı konstrüksiyonu üzerine arduaz membranla örtülü giriş kapısı otomatik kilitli, olmak üzere ferforje demir doğramalı ,normal kat pencereleri örtülü, giriş kapısı otomatik kilitli olmak üzere ferforje demir doğramalı ,normal kat pencereleri PVC doğramalı pencereler şöveli, normal katlar dekoraif kat silmeli şekildedir.Binanın doğalgaz tesisatı ikmal edilmiştir.Kat içi merdiven holinde duvarlar yerden 1,0 m yüksekliğe kadar karo seramiktir.Geri kalan duvar yüzeyleri kağıt kaplamalı, tavanlar ise sıvalı ve boyalıdır.Merdiven basamakları ve sahanlıkları mermerle kaplı olup, korkuluk demir doğramalı ve ahşap küpeştelidir. Bina asansörlüdür. Taşınmazın mutfak ve solan birbirine açık olarak ,hol,3 oda wc ve banyodan oluştuğu, mutfakta tezgah üstü ve altı balon kapak ahşap dolabın bulunduğu ,tezgahın çimstone malzemeden olduğu, tezgah arkasındaki duvarın seramikle kaplı olduğu, banyoda biri lavabo altında ahşap,lavabo üstünde camlı dolabın, diğeri çamaşır makinesi üstünde suntalem dolabın monteli olduğu, banyoda klozet ve duş kabininin bulunduğu, kaplama bakımından ıslak hacimlerinin taban ve duvarlarının karo seramik, mutfak ve salon, hol ve odaların laminant parke olduğu,dairede tavan ve duvarların alçı sıvalı ve boyalı olduğu, salonda duvar kaplamasının duvar kağıdından olduğu oda ve salonda pencerelerin fransız balkon şeklinde olduğu ısınma açısından doğalgazlı, elektrik ve sıhhi tesisatının ikmal edildiği, bununla beraber daire içi mobilya ve vitrifiye malzemeli yönünden eksikliklerinin bulunmadığı, iç kapılarının camlı ve çıtalı olarak ahşap doğramalı olduğu tespit edilmiştir.daire merdiven boşlukları dahil 145 m dir. Taşınmaz Büyükşehir Belediye binasından itibaren hükümet caddesinde güney yönünden Ordu Hükümet Konağına ulaşıldıktan sonra, kışla caddesinden sola dönüldükten sonra yaklaşık 100,0 m ilerideki Ulugazi Caddesine sapılıp, yukarıda doğru 350,0 m yol alındığında sağ tarafta, oldukça eğimli bir topoğrafyaya sahip A Blok No :38 adresindedir. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Alt yapısı tamdır.Dolmuş güzergahlarına yürüme mesafesindedir.Ulaşım sorunu bulunmaktadır. Çevresine yapılaşma yeni yeni gelişmektedir.Deniz manzarılıdır. Kuşuçuşu şehir merkezine 700,0 m Kuzeyindeki Askerlik şubesine 300,0 m, kuzey doğrultusunda kalan hükümet konağına 350,00 m Sırrıpaşa caddesine 500,0 m uzaklıktadır. Taşınmaz bankalara, ticari ve sosyal alanlara, çarşı, pazar vb yürüme mesafesindedir. Konum mevkii olarak iyi sayılmaktadır.
Adresi : Saray Mah.Ulugazi Cad.No:38 Daire 13 Altınordu / ORDU
Yüzölçümü : 145 m2
Arsa Payı : 145/1638
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 390.690,17 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 17/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ordu Adliyesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Blv No:504 Zemin Kat İcra Müdürlüğü BZ-08 MERKEZ / ORDU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İş bu satış ilanının gazete ilanı tapuda adresi bulunmayan veya kendisine adli tebligat yapılamayan tüm ilgililere İ.İ.K nun 127 maddesi kapsamında tebligat yerine kaim olacaktır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5532 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.