Yazdır

T.C.
ESKİŞEHİR4. İCRA DAİRESİ
2019/10451 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri :Tapu Bilgileri : Eskişehir ili,Odunpazarı İlçesi,Karapınar Mahallesi,910 4ada-13 parsel sayılı,324.00 m2 miktarlı,Arsa vasfındaki Kat İrtifakı ile yükümlü ana taşınmazda ; 3.Kat (3) nolu mesken
Ana gayrimenkulün Özellikleri ; Zemin + 3 normal Katlı Betonarme Karkas Bina olarak inşa edilmiş olup,Zemin katta 1 adet İşyeri,normal katlarda 1 er adet mesken olup,Toplamda 4 adet bağımsız bölüm mevcuttur.Ana giriş kapısı ve merdiven korkulukları,alüminyum doğramadır. Ana giriş holü ve kat holleri,merdiven basamak ve sahanlıkları traverten mermer kaplama olup,duvarları saten alçı üstü boyalıdır.Bina dış cephesi,dekoratif sıva üstü boyalıdır.2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğe ve Onaylı Genel İnşaat Projesine göre inşa edilen Karkas Bina III. Sınıf B grubu yapı sınıfında yapılmış olup, inşaat m2 birim fiyatı 1.210,00 TL/ m2 olup,Yıpranma oranı ise% 6(4-5 yaş arası)dır.
Meskenin Özellikleri: Odunpazarı Belediyesince Onaylı Genel İnşaat Projesine göre :
(3 oda+Salon)+Antre+Mutfak+2 Banyo ve Balkondan ibarettir.Bağımsız Bölüm Bürüt Alanı 125.00 m2 dir. Ruhsat Tarihi 19 Mart 2015,0261 sayılıdır.Daire giriş kapısı çelik,iç kapılar ahşap esaslı,Pencereler PVC doğramadır. Duvarlar,saten alçı üstü boyalıdır.Odaların döşemesi laminat parke,ıslak zeminler seramik kaplamadır.Isınma,kombi sistem doğalgaz yakıtlıdır.Asansör,faal değildir.Belediye ve Doğalgaz hizmetlerinden yararlanmaktadır.Şantiye elektriği ve suyu mevcuttur.Elektrik ve su bağlantısı için ilgili Kurumdan gerekli izinler alındığı takdirde bu hizmetlerden yararlanabilir.
Adresi : Vadişehir Mahallesi.Çuhalar Sokak-No:11/3-Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 324 m2
Arsa Payı : 137/534
İmar Durumu : Odunpazarı Belediyesi internet sayfasına göre ; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam Dört(A-4) kat , (Taks:0.30-Kaks:1.20),(Ön Bahçe:5.00 metre-Yan Bahçe:3.00 metre) formüllü Konut sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 13/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 08/05/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat ESKİŞEHİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/10451 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.