Yazdır

T.C. ESKİŞEHİR 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/41 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, 16281 Ada, 2 Parsel, GÖZTEPE Mahalle/Köy, Taşınmaz tapuda daha önceden Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 5522 ada 13 parselde kayıtlı iken 3402 sayılı yasanın 22/a maddesi uyarınca yapılan yenileme neticesinde Göztepe Mahallesi 16281 ada 2 parsel sayılı taşınmaz olmuştur. Parsel üzerinde bahçe içinde 65,00 m2 alana oturan kısmi bodrumlu tek katlı tuğla yığma mesken binası ile ön bahçede kömürlük olarak kullanılan basit müştemilat yapısı ve arka bahçede wc ve kömürlük olarak kullanılan basit bir müştemilat yapısı vardır, ayrıca bahçede çeşitli yaşlarda akasya, kayısı, erik ve vişne ağacı bulunmaktadır, Mesken binası hol, 3 odadan oluşmaktadır. yapı iki mesken olarak kullanılmaktadır, hol-oda bir bölüm olup girişi ön bahçedendir, iki oda bir bölüm olup girişi arka bahçedendir, eski ve bakımsız bir yapıdır, belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır, ulaşımı, tramvay, otobüs, dolmuş iledir.
Adresi : Göztepe Mahallesi Bademözü Sk No: 37 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 180,17 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat mesken alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 270.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 03/07/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 05/08/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Eskişehir 1. İcra Müdürlüğü karşısı 1 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/41 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.