Yazdır

T.C. ESKİŞEHİR 1. İCRA DAİRESİ

2019/9588 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, 348 Ada, 1 Parsel, SULTANDERE Mahalle/Köy, zemin ve birinci kat 1 bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz tapuda dubleks mesken olarak tescil edilmiştir.Dubleks mesken toplam 179,m2 alanlıdır. Taşınmazın keşif anında kapısının kilitli olduğu görülmüş olup taşınmaz proje üzerinden incelendi.
Dubleks mesken bodrum kat zemin kat ve 1. Kattan oluşmaktadır. Zemin katında giriş holü, salon, mutfak, iki adet teras, oda, wc ve antre, 1. katta 3 adet oda antre banyo ve 2 adet balkon mevcuttur. Bina ahşap oturtma çatılı ve çatı üzeri kiremit kaplı olup duvarlarda tuğla kullanılmıştır.Bina dış cephesi taş kaplanmıştır. Parsel üzerinde 8 adet dubleks mesken mevcut olup parselin çevresi ve her dubleks meskenin çevresi duvar ve demir doğrama korkulukla çevrilmiştir.Dubleks mesken bahçesinde ağaçlandırma ve çimleme işleri yapılmış ve bahçe düzenlemesi yapılmıştır.Binada kalorifer tesisatı mevcuttur. Doğal gaz yakıtlı kombi kullanılmaktadır.Elektrik ve suyu mevcuttur.
Bina çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yayınlanan inşaat m2 maliyetlerini gösterir cetvelde III. Sınıf B grubu yapı sınıfında olup yaşı ve genel durumu itibarı ile yıpranma oranının % 20 olduğu kanaatine varılmıştır.
Taşınmazın bulunduğu konumun değerlendirilmesi;
Taşınmaz şehir merkezine(valiliğe ) kuş uçuşu 10320 mt mesafededir. Belediye hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Ulaşım toplu taşıma araçları ile yapılmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında Vakıfbank'a ipotek verilmiş olarak gözükmekte ise de vakıfbank tarafından dosya alacağı dosyamız alacaklısına temlik edilmiştir.
Adresi : 75.Yıl Mah Buğulu Sk No: 7 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında ayrık nizam 2 kat mesken alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 550.000,00 TL
KDV Oranı : % 8
Kaydındaki Şerhler : Tapusunda mevcuttur
1. Satış Günü : 20/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9588 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.