Yazdır

T.C.
ÜRGÜP
İCRA DAİRESİ

2018/78 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Nevşehir ili, Ürgüp ilçesi, Ulaşlı K., Köyiçi mevkii, ** cilt no, ** sayfa nolu, ** ada, 3 parsel, 396,87 m2 yüzölçümlü, Kargir ev ve arsası nitelikli taşınmaz. Taşınmaz üzerinde zemin, 1. kat ve 2. kat olmak üzere toplam üç katlı yığma taşıyıcı sistemli, yöresel taştan ve kaya oyma mekanlardan oluşan bir yapı mevcut, bu yapı genel itibarı ile eski ve bakımsız halde, sıva ve boyalarda dökülmeler mevcut, ahşap doğramaların birçoğu kırık, zemin katında 3 adet kemer oda, 1 adet önü yöresel taştan kemerli, arkası kaya oyma olan 4 adet oda olup toplam 110,00 m2 alana sahip odalar mevcut, 1. katında 3 adet kemer oda, 1 adet önü yöresel taştan kemerli arkası kaya oyma olan 4 adet oda olup toplam 110,00 m2 odalar mevcut, 2. katında 1 adet yöresel taştan kemerli oda mevcut olup toplam 20,00 m2 yüzölçümüne sahiptir.
Adresi : Köyiçci Mevkii, 180 Ada, 3 ParselÜrgüp / Nevşehir
Yüzölçümü : 396,87 m2
Kıymeti : 68.165,25 TL
KDV Oranı : %18
İmar Durumu:Köy yerleşik alanı ve sit içerisinde kalmakta, ilgilikurumdan görüş alınması gerekmektedir.
1. Satış Günü : 22/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 19/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezi

2 no'lu taşınmazın Özellikleri:Nevşehir ili, Ürgüp ilçesi, Ulaşlı K., 18 cilt, 1778 sayfa nolu, köyiçi mevkii, 180 ada, 2 parsel, 1.401,06 m2 yüzölçümlü, Kargır ev ve arsası nitelikli, taşınmaz. taşınmaz üzerinde 2 katlı yığıma taşıyıcı sistemli, yöresel taştan ve kaya oyma mekanlardan olaşan bir yapı ile bu yapıdan bağımsız ön taraftan toplam 40,00 m2 yüzölçümüne sahip, tek katlı 2 adet kaya oyma oda mevcut, 2 oda olan yapının zemin katında 2 adet kaya oyma oda mevcut, bu odalar 32,00 m2 yüzölçümüne sahip, üst katın 4 adet yöresel taş odadan oluştuğu, bu odaların tavan döşemesi kısmen çökük vaziyette, toplam 64,00 m2, genel itibarı ile eski ve bakımsız halde, sıva ve boyalarda dökülmeler mevcut, ahşap doğramalaranın bir çoğunun kırıktır.
Adresi : Köyiçi Mevkii, 180 Ada, 2 Parsel, Ürgüp / Nevşehir
Yüzölçümü : 1.401,06 m2Kıymeti : 126.839,50 TL KDV Oranı : %18
İmar Durumu: Köy yerleşik alanı ve sit alanı içerisinde kalmakta, ilgilikurumdan görüş alınması gerekmektedir.
1. Satış Günü : 22/01/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 19/02/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezi

3 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Nevşehir ili, Ürgüp ilçesi, Ulaşlı K., Köyiçi mevkii, 17 cilt nolu, 1780 sayfa nolu, 181 ada, 1 parsel, 364,36 m2 yüzölçümlü, Kargir ev ve arsası nitelikli taşınmaz. Taşınmaz üzerindeki yapılar 3 kısım olup, 1. kısımdaki yapı; taşınmazın üzerinde bulunan ana yapı olup iki katıdır, her katında 4 adet oda mevcut, yığma taşıcılı, teras dam çatılı, yöresel taştan inşa edilmiş, alt katın 60,00 m2, üst katın 76,00 m2 olmak üzere toplam 136,00 m2, eski ve bakımsız vaziyette, sıva ve boyalarında dökülmeler mevcut, zeminin beton kaplama, ahşap kapı ve pencere doğramalı, doğramalarının bir çoğu kırıktır. 2. kısımdaki yapı: bu yapı ana binanın ön sol cephesinde ana binadan ayrık vaziyette, 2 adet kayadan oyma odadan oluşmakta toplam 30,00 m2, eski ve bakımsızdır. 3. kısımdaki yapı; ana binanın ön sol cephesinde ana binadan ayrık, bir kısmı yöresel taş duvarlı, bir kısmı yöresel taştan kemerli olarak inşa edilmiş, toplam 100,00 m2, eski ve bakımsız vaziyette, kapı ve pencere doğramaları kırıktır.
Adresi : Köyiçi Mevkii, 181 Ada, 1 Parsel,Ürgüp / Nevşehir
Yüzölçümü : 364,36 m2Kıymeti : 69.887,00 TL KDV Oranı : %18
İmar Durumu: Köy yerleşik alanı ve sit alanı içerisinde kalmakta, ilgilikurumdan görüş alınması gerekmektedir.
1. Satış Günü : 22/01/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 19/02/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezi

4 no'lu taşınmazın Özellikleri: Nevşehir ili, Ürgüp ilçesi, Ulaşlı K., 18 Clit, 1777 sayfa nolu, Köyiçi mevkii, 180 ada, 1 parsel, 2.823,10 m2 yüzölçümlü, bağ nitelikli taşınmaz. Taşınmaz 3. sınıf tarım arazisi olup, toprak derinliği normal, arazi meyili %6, su tutma kapasitesi yüksek, killi-tınılı toprak yapısına sahip, bağ vasıflı, kıraç tarım arazisi, taşınmaz üzerinde iki kısım halinde üzüm bağı bulunmakta, kadastral sınırın batısında kalan yaklaşık 500,00 m2 yüzölçümlü üzüm bağı hozan bırakılmış olup bakımsız, ikinci kısımda kalan üzüm bağı ise yaklaşık 1.400,00 m2 olup bakımlı ve görümlü durumda, bunlar dışında kalan alanlar ise yamaç kayalık nitelikte, geometrik olarak dikdörtgen sayılabilecek niteliktedir.
Adresi : 180 Ada, 1 Parsel, Köyiçi Mevkii Ürgüp / Nevşehir
Yüzölçümü : 2.823,10 m2Kıymeti : 141.155,00 TLKDV Oranı : %18
İmar Durumu: Köy yerleşik alanı ve sit alanı içerisinde kalmaktadır, ilgilikurumdan görüş alınması gerekmektedir.
1. Satış Günü : 22/01/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 19/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezi
5 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Nevşehir ili, Ürgüp ilçesi, Ulaşlı K., 15 cilt, 1453 sayfa nolu, Köycivarı mevkii, 142 ada, 43 parsel, 2.707,11 m2 yüzölçümlü, Kargir Ev ve Arsası nitelikli taşınmaz. Taşınmaz 4 kısımdan ibaret olup, 1. kısımdaki yapılar: bu yapılar parselin alt kısımda bulunmakta olup kot seviyesi en düşük odalar olup, iki adet odadan oluşmakta, ön kısımının kesme taştan kemerli inşa edilmiş, arka kısmı kaya oyma, yeni yapılmış, doğramaları, duvar ve zemin ve tavan kaplamaları yapılmamış, her bir oda 30,00 m2 olup toplam 60,00m2'dir. 2. kısımdaki yapılar 1. kısımdaki odaların arkasında bulunmakta, iki adet odadan oluşmakta, ön kısmının kesme taştan kemerli olarak inşa edilmiş, arka kısmı kaya oyma, yeni yapılmış, doğramalar, duvar, zemin ve tavan kaplama yapılmamış her bir oda 30,00 m2 olmak üzere 60,00 m2 dir. 3. kısımdaki yapılar, 2. kısımda bulunan odaların arka tarafnıda bulanan eski yapılar olup bir kısmı tek katlı, bir kısmı ise iki katlı, tek katlı olarak yapılan bölümde tadilat yapılmış, duvarlar yenilenmiş kapı ve pencere doğramaları takılı değil, zemin kaplaması yapılmamış, toplam 67,00 m2, İki katlı kısımın eski yapı, bakımsız vaziyette her bir katı 24,00 m2, sıva ve boyalarda dökülmeler mevcut, zemin beton kaplama, ahşap kapı ve pencere doğramalı, doğramaların bir çoğu kırıktır. 4. kısımdaki yapı; bu yapı taşınmazın doğusunda bulunmakta olup, 3. kısımda bulunan yapının arkasında, duvarlar biriket, sıvalı 4,00 m2depo olarak kullanılmaktadır.
Adresi : Köycivarı Mevkii, 142 Ada, 43 Parsel, Ürgüp / Nevşehir
Yüzölçümü : 2.707,11 m2Kıymeti : 286.252,85 TLKDV Oranı : %18
İmar Durumu:Köy yerleşik alanı, 1/100.000 ölçekli planda kırsal yerleşme alanı, Plalı ve palansız alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen limitler dahilinde konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yapılabilir, yapılaşma şartları, Emsal:0,50-Taks=0,40 Hmaks=6,50 mt. (iki katı geçemez)
1. Satış Günü : 22/01/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 19/02/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezi
Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/78 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126)