Yazdır

T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ


2019/223 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muş İli Merkez İlçesi Kültür Mah. 67 Ada 113 Parsel Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaz zemin+2 normal katlı binanın zemin katında yer almaktadır. Tapu sicilinde mesken niletli olup tam hisselidir. Mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz net 56,12, brüt 60 m² alanlıdır. 2 oda, 1 salon, 1 banyo, 1 lavabo+tuvaletten ve 1 balkondan oluşmaktadır. Projesine göre dairenin mutfağı bulunmamaktadır. Daire yapının güney cephesinde kalmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. İmar sınırları içerisindedir. Yoğun nitelikli meskun mahaldedir. Kamu kurumlarına yakın bir konumdadır. Doğalgaz tesisatı bulunmaktadır. Bina yaklaşık 45 yaşındadır ve bakımsız haldedir. Taşınmazların bulunduğu bölgede üst yapı tamamlanmamıştır. Taşınmazların bulunduğu yapı yola tecavüzlüdür.
Adresi : Kültür Mah. Hastane Caddesinden Girilen Çıkmaz Sokak No:19 MUŞ
Yüzölçümü : 56,12 m² net, 60 m² brüt.
Arsa Payı : 22/76
İmar Durumu : İmar planında ve yerleşik alan sınırları içerisinde kalmaktadır. Bitişik nizam 4 kat konut alanı lejantlı yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 102.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki ve tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/12/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 23/01/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Muş Belediyesi Eski Su Tahsilat Veznesi Önü Hürriyet Polis Karakolu Karşısı Merkez/Muş
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muş İli Merkez İlçesi Kültür Mah. 67 Ada 113 Parsel 1. Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaz kat+2 normal katlı binanın 1. katında yer almaktadır. Tapu sicilinde mesken niletli olup tam hisselidir. Mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz net 66,30, brüt 74 m² alanlıdır. 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 lavabo+tuvaletten ve 2 balkondan oluşmaktadır. Daire yapının güney cephesinde kalmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. İmar sınırları içerisindedir. Yoğun nitelikli meskun mahaldedir. Kamu kurumlarına yakın bir konumdadır. Doğalgaz tesisatı bulunmaktadır. Bina yaklaşık 45 yaşındadır ve bakımsız haldedir. Taşınmazların bulunduğu bölgede üst yapı tamamlanmamıştır. Taşınmazların bulunduğu yapı yola tecavüzlüdür.
Adresi : Kültür Mah. Hastane Caddesinden Girilen Çıkmaz Sok. No:19 MUŞ
Yüzölçümü : 66,30 m² net 74 m² brüt.
Arsa Payı : 22/76
İmar Durumu : İmar planında ve yerleşik alan sınırları içerisinde kalmaktadır. Bitişik nizam 4 kat konut alanı lejantlı yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 89.500,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki ve tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/12/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 23/01/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Muş Belediyesi Eski Su Tahsilat Veznesi Önü Hürriyet Polis Karakolu Karşısı Merkez/Muş
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/223 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2019

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.