Yazdır

T.C .MERSİN 4. İCRA DAİRESİ
2019/9393 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 110 Ada, 2 Parsel, 4. Kat 20 nolu bağımsız bölüm satışa çıkartılmıştır: Konu parsel üzerinde ayrık nizam şeklinde yapılmış, Bodrum+Zemin+4 Normal Katla, III-B inşa edilmiş (Apartmanın yapımına 11.10.2012 tarih ve 4/35-187/2012 numaralı Yapı Ruhsatı ile başlanmış olup binanın tamamı için 27.12.2013 tarih ve 13/9-2013/283 numaralı Yapı Kullanma İzni alındığı bilgisi verilmiştir.) apartman bulunmaktadır. Apartmanın bodrum katında ortak alanlar ve depo, zemin katında dükkan, 1. normal katında 4, diğer normal katların her birinde 5?er meskenden toplam apartmanda 20 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina giriş kapısı ferforje demir doğrama, giriş sahanlığı yer döşemeleri ile merdiven basamakları granit döşeme olup duvar hacimleri alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Normal kat sahanlıkları yer döşemeleri seramik döşeme, duvar hacimleri alçı sıva üzeri plastik boyalı, tavanlarda asma tavan çalışmaları mevcut olup merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Binada tek asansör bulunmasına karşın doğalgaz tesisatı henüz yoktur. Değer tespiti yapılacak 4. Kat, 20 no.lu bağımsız bölüm MESKEN Yenişehir Tapu Müdürlüğü?ndeki kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde ve yerinde asansör çıkışına göre sol, merdiven çıkışına göre sağ tarafta bulunan koridorun sonundaki doğu-batı-kuzey cephelere sahip bağımsız bölümdür. Bağımsız bölüm; 2 oda, salon+mutfak, banyo+wc+lavabo, antre, balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmazın giriş kapısı çelik panel kapı doğrama, iç kapıları amerikan panel kapı doğrama, pencereleri sert pvc doğrama, yer döşemeleri parke döşeme, ıslak hacim banyo yer döşemeleri ile duvar hacimlerinin tamamı seramik döşeme ve kaplama, diğer duvar hacimleri alçı sıva üzeri saten boyalı, mutfak altı ve üstü dolapları yeni ve takılı vaziyette, tavanlarda asma tavan çalışmaları mevcuttur. Konu bağımsız bölüm kiracılar tarafından ikametgah amaçlı kullanılmaktadır. Taşınmaz Brüt: 93,00 m² (ortak alanlar dahil), Net: 66,00 m² hacimlidir.
Adresi : Akkent Mah. 2323 Sokak Mazi Apt. No: 1 Kat: 4 Daire: 20 Yenişehir / MERSİN
Arsa Yüzölçümü : 672,00 m2 ,

Arsa Payı : 3/84 ,

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam 5 (A-5) Kat inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak düzenlenen alana isabet ettiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 210.000,00 TL ,

KDV Oranı : %1 ,

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 14:00 - 14:10 arası ,

2. Satış Günü : 16/04/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mersin adliye sarayı zemin kat:z/20 nolu oda Akdeniz/MERSİN
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9393 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.